Zostań uDOSTĘPniaczem

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z firmą PRownia – Sztuka Relacji s.c. uruchomiło realizację konkursu „uDOSTĘPniacze” skierowanego do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z terenu całej Polski. Celem konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się,  czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. 

Zgłoszenia szkół

KTÓRE SZKOŁY MOGĄ SIĘ ZGŁOSIĆ? Szkoły podstawowe z całej Polski, w tym także szkoły integracyjne bądź specjalne

KTÓRE KLASY MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ? Klasy IV-VII (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do klas IV-VII) 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ? Dyrekcja, nauczyciel, pedagog szkolny

JAKI JEST TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ? 9.05.2019 r. – 18.06.2019 r.

WAŻNE: decyduje kolejność zgłoszeń!

Celem Konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

  • Lekcje dla uczniów – każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom (dla grupy min. 20 uczniów) 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdzie się min. film animowany.
  • Szkolenie – specjalne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.
  • Nagrody – uDOSTĘPniacze to Konkurs, w którym każdy wygrywa! Nagrodami w Konkursie są: nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczycieli, upominki, a także warsztaty. Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie w październiku 2019 r., a także w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik. Więcej informacji znajduje się w zakładce Nagrody.
  • Warsztaty – każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma od 3 do 6 warsztatów z dostępności dla uczniów. Zajęcia poprowadzą profesjonalni trenerzy delegowani przez Organizatorów Konkursu. 

Zadanie konkursowe

Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Prace Konkursowe.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać uzupełniając formularz dostępny w zakładce Zgłoś Szkołę. Zgłoszenia można dokonać w terminie od 9.05.2019 r. do 18.06.2019 r. Decydująca jest poprawność i kolejność zgłoszeń. 

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Wykonawca

Wykonawcą Konkursu jest PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska,

ul. Składowa 10 lok. 125

15-399 Białystok

Regulamin

Regulamin dostępny jest w zakładce: Regulamin.

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Weź udział

Wyślij zgłoszenie poprzez formularz