Program Inteligenty Rozwój

Zgodnie z wymogami unijnej polityki klimatycznej Polska do 2020 roku musi zwiększyć udział odnawialnych źródeł w produkcji i konsumpcji energii. Jedną z metod osiągnięcia tego celu są inwestycje w fotowoltaikę. Dzięki programowi Inteligentny Rozwój (POIR) pojawia się nowa możliwość dofinansowania takich przedsięwzięć.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)  realizuje od 2016 r. program gwarancji Biznesmax finansowany ze środków POIR 2014-2020. Dzięki bezpłatnemu zabezpieczeniu kredytów bankowych w formie gwarancji mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają łatwiejszy dostęp do finansowania bankowego niezbędnego do realizacji inwestycji rozwojowych. Dzięki rozszerzeniu gwarancji Biznesmax o nowy komponent – inwestycje proekologiczne – przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii zyskują nową możliwość finansowania tego typu projektów.

– Fundusz gwarancyjny  wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw to największy instrument finansowy w programie Inteligentny Rozwój. Przeznaczyliśmy na niego blisko 1,2 miliarda złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki te ułatwiają innowacyjnym przedsiębiorcom dostęp do kredytów bankowych na sfinansowanie inwestycji, które przyczynią się do ich rozwoju. Łączna wartość kredytów, jakie będą udzielone dzięki gwarancjom ze środków POIR to blisko 3 miliardy złotych. Przedsiębiorcy oprócz gwarancji mogą również uzyskać dotacje na spłatę części odsetek od kapitału kredytu.  Zachęcam zatem innowacyjnych przedsiębiorców, również tych, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii, do korzystania z tego atrakcyjnego instrumentu – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dotychczas w ramach projektu udzielono gwarancji na kwotę ponad 100 mln zł, dzięki czemu przedsiębiorcy uzyskali kredyty bankowe na kwotę ok. 150 mln zł.

W Banku Gospodarstwa Krajowego można uzyskać informacje o warunkach gwarancji. Obecnie bank współpracuje przy udzielaniu gwarancji Biznesmax na fotowoltaikę z dwoma bankami komercyjnymi – BOŚ Bankiem i Aliorem. Wkrótce lista banków komercyjnych oferujących kredyt zabezpieczony gwarancją ma ulec rozszerzeniu.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju