Wyniki zamówienia na usługi społeczne nr 01/06/ZIT/SSOM/2019