GMINA KOŁBASKOWO WŁĄCZYŁA SIĘ DO WALKI Z PLASTIKIEM

Gmina Kołbaskowo dołączyła do Krakowa, Wałbrzycha, Warszawy, Sosnowca, Legnicy i wielu innych polskich miast oraz gmin, które podejmują antyplastikowe inicjatywy.

Rada Gminy Kołbaskowo kieruje do mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą czy organizujących wszelkiego rodzaju imprezy i wydarzenia wezwanie do podjęcia działań mających na celu ograniczenie wykorzystania, a w efekcie – wyeliminowanie z Gminy Kołbaskowo produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci wszelkich opakowań, kubków na napoje, słomek, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje, naczyń i sztućców. Celem apelu jest zachęcenie ich do ograniczenia wykorzystania w codziennym funkcjonowaniu różnego rodzaju przedmiotów z plastiku.

Ilość odpadów plastikowych na świecie zatrważająco rośnie. Bardzo możliwe, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb! – przestrzega portal www.green-projects.pl. Zanieczyszczenie plastikiem to problem porównywalny do postępującego globalnego ocieplenia.

Aby zdać sobie sprawę z powagi sytuacji przytoczymy kilka faktów. Co roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastikowych odpadów. Co minutę do morza trafia taka ilość plastiku, jaka znajduje się w jednej śmieciarce.

W skali świata jedynie 9% plastikowych śmieci trafia do recyklingu, a 12% kończy życie w spalarniach. Przeważająca większość trafia na składowiska, albo co gorsza, wprost do środowiska naturalnego.

Na całym świecie co minutę sprzedaje się ponad milion plastikowych butelek. Albo 20 tysięcy co sekundę! Łącznie w 2016 roku sprzedano ich 480 miliardów (niewyobrażalna liczba!)

Potrzeba ponad 500 lat, żeby plastikowa butelka rozłożyła się (a raczej rozpadła w pył) w środowisku naturalnym.

W sumie na świecie wyprodukowano już ponad 8,3 miliardów ton (sic!) różnego rodzaju plastików.

_______________________
Poniżej Apel Rady Gminy Kołbaskowo do Mieszkańców Gminy Kołbaskowo, podmiotów prowadzących działalność w Gminie Kołbaskowo oraz do innych podmiotów podejmujących na terenie Gminy Kołbaskowo działania związane z organizacją wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń.

Rada Gminy Kołbaskowo kieruje do Mieszkańców Gminy Kołbaskowo, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kołbaskowo, a także do innych podmiotów podejmujących na terenie Gminy Kołbaskowo działania związane z organizacją wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń wezwanie do podjęcia działań mających na celu ograniczenie wykorzystania, a w efekcie – wyeliminowanie na terenie Gminy Kołbaskowo produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci wszelkich opakowań, opakowań na żywność, kubków na napoje, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje, naczyń i sztućców wykonanych z tworzyw sztucznych.

§ 1. 1. Rada Gminy Kołbaskowo apeluje do Mieszkańców Gminy Kołbaskowo o systematyczne odstępowanie od stosowania w życiu codziennym, a w efekcie całkowite wyeliminowanie, oferowanych im jednorazowych opakowań na żywność i napoje, a w szczególności reklamówek, butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku i zastępowania ich odpowiednikami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych) bądź produktami wielokrotnego użytku.
2. W przypadku dokonywania zakupu żywności i napojów apeluje się do Mieszkańców Gminy Kołbaskowo o:
1) wymaganie i oczekiwanie od podmiotów oferujących produkty żywnościowe wydawania (serwowania) tych produktów w opakowaniach ekologicznych (biodegradowalnych),
2) rezygnowanie z korzystania z reklamówek oraz jednorazowych sztućców wykonanych z plastiku i żądanie oferowania przez sprzedawców ich zamienników wykonanych z produktów ekologicznych (biodegradowalnych),
3) rezygnowanie z korzystania ze słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku, a w przypadku konieczności skorzystania z tych produktów, żądanie od sprzedawców ich zamienników wykonanych z produktów ekologicznych (biodegradowalnych).
3. Rada Gminy Kołbaskowo apeluje do Mieszkańców Gminy Kołbaskowo o stosowanie w życiu codziennym opakowań wielorazowego użytku, w tym wielokrotnego wykorzystywania posiadanych toreb plastikowych, a także do zastępowania ich torbami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych).
4. Rada Gminy Kołbaskowo apeluje do Mieszkańców Gminy Kołbaskowo o korzystanie z wody wodociągowej, a w przypadku konieczności zakupu wody butelkowanej, do dokonywania zakupów wody w opakowaniach szklanych lub innych wielokrotnego użytku.

§ 2. 1. Rada Gminy Kołbaskowo apeluje do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kołbaskowo o systematyczne odstępowanie od stosowania w prowadzonej działalności, a w efekcie całkowite wyeliminowanie i odstąpienie od oferowania klientom, reklamówek, jednorazowych butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku i zastępowania ich odpowiednikami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych) bądź produktów wielokrotnego użytku.
2. W przypadku dotychczasowego oferowania sprzedaży produktów w plastikowych opakowaniach apeluje się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kołbaskowo o:
1) oferowanie sprzedaży produktów żywnościowych w opakowaniach ekologicznych (biodegradowalnych) i zachęcania Klientów do wyboru takich właśnie opakowań,
2) rezygnowanie z oferowania Klientom jednorazowych naczyń i sztućców wykonanych z plastiku i preferowania ich zamienników wykonanych z produktów ekologicznych (biodegradowalnych), w tym zachęcania Klientów do wyboru takich produktów,
3) rezygnowanie z korzystania reklamówek, ze słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku, a w przypadku konieczności oferowania Klientom tego typu produktów, preferowania ich zamienników wykonanych z produktów ekologicznych (biodegradowalnych),
4) podejmowanie działań mających na celu odstępowanie od wykorzystywania jednorazowych plastikowych opakowań w innego rodzaju działalnościach.
3. Rada Gminy Kołbaskowo apeluje do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do oferowania swoim Klientom korzystania z wody wodociągowej, a w przypadku konieczności zakupu przez Klientów wody butelkowanej, do oferowania im zakupów wody w opakowaniach szklanych lub wielokrotnego użytku.

§ 3. Rada Gminy Kołbaskowo apeluje do innych podmiotów podejmujących na terenie Gminy Kołbaskowo działań związanych z organizacją wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń, w tym wszystkich klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji, o:
1) systematyczne odstępowanie od stosowania w codziennym funkcjonowaniu, a w efekcie całkowitego wyeliminowania, reklamówek, butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku i zastępowania ich odpowiednikami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych) bądź produktami wielokrotnego użytku,
2) podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania ze stosowania w tych podmiotach i w trakcie prowadzonej przez nie działalności reklamówek, butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku a także do zastąpienia ich wyrobami z materiałów ekologicznych (biodegradowalnych) lub produktami wielokrotnego użytku,
3) podjęcie działań zmierzających do zachęcania do serwowania i korzystania z wody wodociągowej, a w przypadku konieczności zakupu wody butelkowanej przez te podmioty, do kupowania wody w opakowaniach szklanych bądź też opakowaniach wielokrotnego użytku,
4) warunkowanie organizacji lub współudziału w organizacji imprez i innych wydarzeń organizowanych przez te podmioty w ich siedzibach bądź też z ich udziałem, od zobowiązania się organizatorów danego wydarzenia do odstąpienia w jego trakcie z korzystania z butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku i zastępowania ich odpowiednikami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych) bądź produktami wielokrotnego użytku,
5) warunkowanie udostępniania pomieszczeń stanowiących własność tych podmiotów bądź też przez nich zarządzanych na rzecz innych podmiotów na podstawie odrębnych umów od zobowiązania się kontrahentów do odstąpienia od korzystania w udostępnianych pomieszczeniach z butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku,
6) podejmowanie działań prowadzących do eliminowania w trakcie organizowanych wydarzeń korzystania przez ich uczestników z reklamówek, butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku i zastępowania ich odpowiednikami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych) bądź produktów wielokrotnego użytku,
7) zachęcanie uczestników organizowanych imprez i innych wydarzeń do odstępowania od korzystania z reklamówek, butelek PET, opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku i zastępowania ich odpowiednikami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych) bądź produktami wielokrotnego użytku.

Źródło: www.kolbaskowo.pl