Plac Orła Białego – 3 wariant prototypowania

W drugim tygodniu października zostanie wprowadzony 3, nowy wariant prototypowania przywracający parkowanie w części placu od skrzyżowania z ulicą Grodzką do budynku Akademii Sztuki.

– Propozycja przywrócenia możliwości parkowania w tym obszarze często pojawiała się w postulatach mieszkańców, dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego wariantu, który wraz z dodatkowymi zmianami w obszarze placu będzie testowany w trakcie roku akademickiego – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Odwracamy także układ miejsc postojowych na ul. Staromłyńskiej, ponieważ chcemy zabezpieczyć wąski chodnik w części zachodniej przed samochodami. Teraz zajmują dużą jego część, co utrudnia ruch pieszych.
Ponadto podyktowane względami bezpieczeństwa jest wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Łaziebnej i w otoczeniu szkoły muzycznej.

– Wielokrotnie obserwowaliśmy, że z powodu niewystarczającej szerokości chodnika wiele osób schodziło na jezdnię ul. Łaziebnej – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Na problem dojścia do szkoły zwracała nam natomiast uwagę rada osiedla. W strefie zamieszkania to pieszy zawsze ma pierwszeństwo, a samochody mogą poruszać się z prędkością nie większą niż 20 km/godz.

Ważną korektą jest również wprowadzenie zakazu parkowania przy katedrze na ul. Grodzkiej, gdzie osoby idące w stronę zamku lub Bramy Portowej musiały przeciskać się między samochodami zajmującymi wąski chodnik. Dzięki tym rozwiązaniom sprawdzone zostanie nie tylko jak plac będzie funkcjonował w październiku, ale i jak zaproponowane zmiany wokół placu wpłyną na komfort życia mieszkańców.

Dodatkowe zmiany to:
– strefa zamieszkania na części ul. Koński Kierat, pl. Orła Białego, ul. Łaziebnej oraz fragmencie ul. Staromłyńskiej na wysokości Zespołu Szkół Muzycznych,
– zmiana porządku parkowania na ul. Staromłyńskiej (część zachodnia – równoległe, część
wschodnia – prostopadłe),
– dodatkowe miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w części placu, w której dopuszczone będzie parkowanie,
– zakaz parkowania przy katedrze na ul. Grodzkiej,
a także zmiany znane z poprzednich etapów:
– ograniczenie prędkości poruszania się w otoczeniu placu do 30 km/h,
– kontraruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych,
– wydzielenie miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride bezpośrednio przed wejściem do Szkoły Muzycznej,
– dopuszczenie dostaw w przestrzeni pieszej placu („porty” lub dojazdy),
– montaż tablic informujących o ograniczeniach na głównych wlotach na obszar projektu.

Przypominamy. Przed nami również badania transportowe dotyczące sytuacji testowej oraz wywiady z użytkownikami, które pozwolą ocenić, w jaki sposób zaproponowane zmiany wpłynęły na funkcjonowanie placu i jego otoczenia. Badania będą prowadzone również w październiku.

Więcej o projekcie „Nowe życie placu”:
www.placorla.szczecin.eu