Sport i rekreacja

W październiku 2019r. zakończono inwestycję realizowaną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  pn. „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard”.

Celem projektu była aktywizacja, integracja oraz zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez wybudowanie dwóch miejsc rekreacyjno-sportowych w Ulikowie i w Pęzinie Gmina Stargard.

W dniu 11 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Ulikowie, 19 października 2019r. odbyło się otwarcie siłowni zewnętrznej w Pęzinie.

Z tego powodu mieszkańcy zorganizowali imprezy integracyjne. W imprezach udział wzięli głównie mieszkańcy Ulikowa, Pęzina, Dalewa i Gogolewa, Trzebiatowa i Strachocina. Członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ulikowa”, Rady Sołeckiej w Ulikowie, Stowarzyszenia „Przyjaciół Pęzina”, Rady Sołeckiej w Pęzinie przygotowali poczęstunek w formie ciasta, kawy i herbaty, a Urząd Gminy Stargard ufundował kiełbaski na grilla oraz zimne napoje, pamiątkowe medale i dyplomy dla uczestników imprezy. Na obiektach odbyły się gry i zabawy.

Źródło: gmina.stargard.pl