Modernizacja przystani rybackiej

W przyszłym roku ma rozpocząć się realizacja inwestycji „Modernizacja przystani rybackiej w Świnoujściu-Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”. Miasto właśnie dostało na nią 10,4 mln złotych dofinansowania. To 100 procent kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

Cały koszt planowany jest na 12,8 mln złotych. Dofinansowanie obejmuje tylko koszty kwalifikowane, czyli w tym przypadku właśnie kwotę 10,4 mln złotych. Aby móc starać się o dofinansowanie w wysokości 100 procent tych kosztów, Miasto (oprócz oczywiście innych dokumentów) musiało uzyskać „Opinię o wspólnym interesie użytkowników wód”, którą wydaje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Realizacja inwestycji jest zaplanowana na lata 2020-2021. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę.

W zakres inwestycji wchodzą:
– wykonanie robót czerpalnych celem polepszenia dojścia kutrów do nabrzeża
– kompleksowa modernizacja nabrzeża wraz z jego wyposażeniem oraz budową slipu
– budowa wiat wyładunkowo-magazynowych, oraz pomieszczenia socjalnego i sanitarnego
– wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz nawierzchni drogowej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenów zielonych.

Przyznane dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 działanie 1.12

Źródło: swinoujscie.pl