Rozwój TRMSz

W niemieckim Torgelow odbyła się konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina.

Powołania biura z siedzibą w Anklam nastąpiło w wakacje br. i jest ziszczeniem planów o wspólnej koordynacji spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina po stronie niemieckiej przez oba zainteresowane kraje związkowe: Brandenburgię i Meklemburgię-Pomorze Przednie.

– To ważny element naszej wspólnej strategii o wymiarze transgranicznym, która pozytywnie wpłynię na naukę języka sąsiada, wymianę kulturową, wspólny rozwój gospodarczy oraz infrastrukturalny – podkreślił Patrick Dahlemann, Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego.

Powołanie biura ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina jest efektem wieloletnich rozmów dotyczących narzędzi do rozwoju wspólnego transgranicznego regionu. Utworzenie jednostki koordynującej rozwój relacji po niemieckiej stronie zwiększa również możliwości kooperacji dla Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście realizacji m.in. wspólnych projektów infrastrukturalnych.

– Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina rozwija się już prężnie od lat. Dla sprawnej współpracy i koordynacji licznych realizowanych polsko-niemieckich projektów, powołanie Biura po stronie niemieckiej, będącego pierwszym punktem do kontaktu i koordynatorem procesów zachodzących po niemieckiej stronie,  jest niezwykle istotne – podsumował Roman Walaszkowski, dyrektor Szczecińskiego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego.