Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.8/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

„Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2020”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowo – ofertowy
  3. Wykaz usług
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Projekt umowy
  6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie umieszczono w bazie konkurencyjności pod tym adresem.