Dofinansowanie na przebudowę

Przebudowa ulic 1 Maja i Mostowej w Świnoujściu znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. A to oznacza, że inwestycja ma szansę na dofinansowanie nawet w 50 procentach. – Świnoujskie ulice są na 19. miejscu listy, na której w sumie jest 58 inwestycji z całego naszego województwa – mówi Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Miasta. – Zgodnie z procedurą Wojewoda Zachodniopomorski przekazał listę do akceptacji przez Ministra Infrastruktury, a ostatecznego jej zatwierdzenia dokona Prezes Rady Ministrów. Przebudowa ulicy 1 Maja to wspólna inwestycja Gminy i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który zajmie się budową sieci wodociągowej i sanitarnej.

Ulica Mostowa będzie miała nową nawierzchnię, ścieżkę rowerową i chodniki oraz nowe zjazdy.

Natomiast sama ulica 1 Maja zostanie przebudowa na długości 2857 metrów. Najpierw rozebrana oczywiście będzie dotychczasowa nawierzchnia. Potem ulica otrzyma nową konstrukcję i nawierzchnię. Nowa jezdnia będzie miała 5,5 metra szerokości (na łukach d 8 metrów). Po obu jej stronach powstaną chodniki. Wzdłuż ulicy wybudowana będzie również ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra.

Inwestycja obejmuje również nowe oświetlenie, renowację rowów drogowych, przebudowę istniejących zjazdów, miejsca parkingowe i tzw. małą architekturę, czyli ławki, kosze na śmieci itp.

Szacunkowe koszty inwestycji, na które można było uzyskać dofinansowanie (tzw. koszty kwalifikowane), wynoszą 27,9 mln złotych. Jeśli Prezes Rady Ministrów zatwierdzi listę inwestycji przekazaną przez wojewodę, to połowę tych kosztów pokryje dofinansowanie Funduszu.

Aktualnie trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę inwestycji. Do końca stycznia oferenci mają czas na składanie ofert.

To nie pierwsza świnoujska inwestycja drogowa dofinansowana z tego Funduszu. Tylko w ubiegłym roku, dzięki dobrze napisanym wnioskom, Miasto otrzymało z FDS niemal 11,6 mln złotych dofinansowania na kolejny odcinek ulicy Wojska Polskiego (1 mln 585 tys. złotych) oraz budowę obwodnicy wschodniej (10 mln złotych). A w poprzednich latach, gdy obecny fundusz występował pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, także dofinansowanie na przebudowę ulic Kołłątaja i Wilków Morskich oraz II etap przebudowy ulicy Słowackiego.

Źródło: swinoujscie.pl