Nowy Ekoport w Szczecinie

Przy ulicy Taczaka w Szczecinie czynny jest nowy, 9. ekoport. Posegregowane odpady można do niego przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 oraz w soboty – od 9 do 15.

Jest to bez wątpienia najnowocześniejszy Ekoport w Szczecinie. Wygląda podobnie jak ten, znajdujący się przy ulicy Arkońskiej. Wzbogacony jednak został o szereg nowych rzeczy. Jest rębak, dzięki któremu porąbiemy odpady drzewne. Jest także duża, ogólnodostępna niszczarka do dokumentów.

Na terenie Ekoportu do końca maja znajdziemy także mnóstwo zieleni, która zajmie aż 2300 metrów kwadratowych.

– Znalazła się tam także ścieżka edukacyjna, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale również wszystkim mieszkańcom – mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Już teraz dostaniemy się do niej zarówno przez Ekoport, jak i furtką boczną znajdującą się w okolicach bramy wejściowej. Na ogrodzonym terenie znajdziemy tematyczne place.

Pierwszym z nich jest „Recycling” z tablicami informacyjnymi, gablotami przedstawiającymi m.in. frakcje odpadów czy kompostownikami ogrodowymi.

Drugim jest pole „odnawialne źródła energii – OZE” z małą instalacją pokazową.

Trzecim placem jest „Woda deszczowa” z drewnianą wiatą czy pojemnikiem na deszczówkę. Czwartym natomiast „Ogród miejski” z domkami dla owadów, minigrządkami, ławkami czy trzema drzewami i sześcioma krzewami.

W nowym Ekoporcie zastosowano też rozwiązania ekologiczne, tj. odzyskiwana jest woda z deszczówki oraz, dzięki zamontowanym panelom słonecznym, energia elektryczna. Dzięki temu zmniejszą się koszty eksploatacji tego miejsca.

Na terenie Ekoportu znajdują się: budynek socjalny, budynek magazynowy, warsztatowo-garażowy, wiata na 4 kontenery o pojemności 30 metrów sześciennych oraz wiata na 6 kontenerów o pojemności 15 metrów sześciennych. Cała działka zajmuje ponad sześć tysięcy metrów kwadratowych.

W Ekoporcie przy ulicy Taczaka znalazła się także Galeria „Książka na wynos”. Zgodnie z zapowiedziami przeniesiona została z ulicy Arkońskiej.

Ponad 220 tysięcy osób tylko do listopada!

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Korzysta z nich już ponad połowa mieszkańców Szczecina. W 2018 roku odwiedziło je prawie 169 tysięcy osób. W roku 2019 – tylko do listopada – były już 222 tysiące osób!

Katalog przyjmowanych odpadów jest niezwykle obszerny. Najpopularniejszymi frakcjami są odpady budowlane (przyjętych 3178 ton w 2019 roku – 2146 w 2018 roku), opony (przyjętych 385 ton w 2019 roku, w 2018 – 273 tony), gabaryty, w tym meble ( przyjęte 1353 tony w 2019 roku , w 2018 roku – 1092 tony). Łącznie, w 2019 roku zebrano w Ekoportach 8000 ton odpadów.

Istnieje także system Mini Ekoportów, który obejmuje szczecińskie apteki. Jest ich aż 180. Zbierają od mieszkańców przeterminowane leki. Do listopada 2019 roku przyjęły 17 ton medykamentów. W całym 2018 roku było ich 14,5 tony.

Gmina Miasto Szczecin jako Beneficjent projektu pn. ,,Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0011/18 z dnia 30 grudnia 2019 r. w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 otrzyma dofinansowanie w kwocie 3.375.648,18 zł. Całkowita wartość projektu 7.174.289,99 zł.

Dofinansowanie obejmuje:

– wykonanie projektu budowlanego
– wykonanie studium wykonalności
– nadzór autorski
– inspektor nadzoru
– roboty budowlane
– wyposażenie w pojemniki
– wyposażenie techniczne obiektu
– zakup niszczarek 3 sztuki (Ekoport Taczaka, Arkońska, Leszczynowa)
– wyposażenie w urządzenia komputerowe (drukarka, laptop)
– zakup rębaka

Źródło: szczecin.eu