OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/02/ZIT/SSOM/2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie  dotyczy:

Świadczenia usług prawniczych dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZIT SOM) w terminie od 2 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. (34 m-ce).

Załączniki: 

Informacje

  1. Protokół z otwarcia ofert
  2. Protokół z postępowania