Zapytanie ofertowe nr SSOM.404.MK.5.2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: 

Opracowanie projektu, składu, łamania, druku oraz dostawy materiałów drukowanych na potrzeby Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz cenowo – ofertowy
3) Wzór umowy
4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych