Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.AR.5.2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Usługa monitoringu obecności w sieci marki : „Szczecińska Kolej Metropolitalna” realizowana w ramach promocji projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowo – ofertowy
  3. Oświadczenie o braku powiązań
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie opublikowano w bazie konkurencyjności pod numerem 1238672