Szczecin wspiera artystów

Stypendia Twórcze

O Stypendia Twórcze mogą ubiegać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Szczecina.Finansowe wsparcie obejmuje następujące dziedziny: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury(animacja i edukacja kulturalna).Ze wsparcia będzie mogło skorzystać nawet kilkudziesięciu artystów.Do rozdysponowania jest 200 tys.zł.Na wnioski czekamy do 22 kwietnia.

Szczegóły dot. procedur, pozostałe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się TUTAJ

Program Małych Grantów

10 kwietnia został zainicjowany program, z którego może skorzystać co najmniej kilkunastu artystów i twórców niezależnych. Celem jest, m.in.: wsparcie przedsięwzięć, które mogą być realizowane przez Internet. Program koordynuje Trafostacja Sztuki. W puli jest w sumie 50 tys. zł.

Więcej na: https://trafo.art/

Imprezy po szczecińsku

Miejskie wydarzenia staną się areną promocji szczecińskich artystów. To właśnie oni będą „pierwszym wyborem” Miasta podczas organizacji wszelkich imprez artystycznych.Dlatego na Dniach Morza 2020 nie będzie tzw. „dużej sceny”. Zamiast tego lokalni artyści zagrają na kilku mniejszych estradach(jeśli do Dni Morza nie dojdzie – środki zostaną przeznaczone na inne wydarzenia po ustaniu epidemii).