Pieniądze na walkę ze skutkami epidemii w Euroregionie Pomerania

Od 7 maja br. (czwartek) podmioty o charakterze non-profit z Pomorza Zachodniego będą mogły starać się o dofinansowanie unijne na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Euroregion Pomerania przeznaczy na ten cel 2 mln euro.

coronavirus covid-19 pandemic outbreak virus background concept

Euroregion Pomerania realizuje różnego rodzaju projekty (m.in. warsztaty, konferencje, wydarzenia kulturalne czy sportowe), dzięki którym w ostatnich latach spotkały się tysiące Polaków i Niemców.

Epidemia koronawirusa i związane z nią zamknięcie granic sprawiły, że działania nie mogą być realizowane w dotychczasowej formie. Już teraz wiadomo, że skutki w wymiarze społecznym i gospodarczym będą odczuwalne jeszcze długo. W związku z tym, Euroregion Pomerania zdecydował o uruchomieniu specjalnego programu pomocowego w ramach Funduszu Małych Projektów. Wśród jego celów są m.in. ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania oraz rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa (np. współpraca instytucji ochrony zdrowia, kampanie informacyjne, działania prewencyjne) czy modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji.

2 mln euro do rozdysponowania. Kto może liczyć na wsparcie?

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 7 maja br. (czwartek). Całkowity budżet programu to 2 mln euro, a maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt to 50 tys. euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85%. – Decyzja o przyznanej dotacji zapadnie najpóźniej w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku. Nowością jest też sposób rozliczania projektów. Będzie to forma uproszczona – kwota ryczałtowa. To oznacza maksymalne skrócenie czasu rozliczenia projektu i zwrotu poniesionych przez beneficjenta środków – wyjaśnia Aleksandra Warska, p.o. Kierownika Zespołu ds. Naboru i Promocji FMP.

Jakiego rodzaju projekty mogą otrzymać dofinansowanie? Samorządy, szpitale czy domy pomocy społecznej mogą np. zakupić środki ochrony osobistej (m.in. rękawice, maski, fartuchy, przyłbice ochronne czy płyny do dezynfekcji), niezbędny sprzęt czy testy. Szkoły, domy dziecka czy instytucje kultury mogą przeznaczyć pieniądze na urządzenia i oprogramowanie do komunikacji online oraz zdalnej nauki. Z kolei ośrodki sportowe mogą wydać środki na wszelką aktywność w sieci.

O dofinansowanie z programu będą mogły starać się wszystkie podmioty o charakterze non-profit (m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej). Warunkiem jest jednak posiadanie siedziby na terenie Pomorza Zachodniego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub Brandenburgii (tylko część regionu).

Fundusz Małych Projektów (FMP) w ramach programu Interreg VA „Komunikacja – Integracja – Współpraca” jest współfinansowany z Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Za jego wdrażanie odpowiada Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący) i Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (Partner Projektu).

Więcej informacji o Funduszu Małych Projektów: https://pomerania.home.pl/wordpress/pl/

Źródło: Infoludek