Powstaną obwodnice Przecławia i Ustowa

Realizację kolejnych dróg planuje Gmina Kołbaskowo; Przecław – obwodnica oraz Ustowo – obwodnica. Pierwsza jest zaprojektowana, a drugiej projektowanie właśnie się rozpoczęło.
 To w sumie ponad dwa kilometry nowych dróg. Ich realizacja ma być wykonana w ramach dwóch projektów.

Pierwszy to odcinek z Przecławia do węzła realizowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Jego długość to około 1 km. Projekt dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic” zrealizowała szczecińska Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM.

– Droga jest zaprojektowana na nowym przebiegu, uzyskuje ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej – red.) – mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. – O dofinansowanie inwestycji będziemy aplikować do Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowa droga rozpocznie się na skrzyżowaniu w pobliżu siedziby spółki Bims Plus i marketu Biedronki, pobiegnie na wschód, gdzie dojdzie do węzła na obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Drugie zadanie to „Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem „Przecław” na DK 13”. Projekt techniczny wykonuje Biuro Projektów Inbud ze Szczecina. Droga będzie miała nieco ponad kilometr długości. Pobiegnie po nowym śladzie. Rozpocznie się w południowej części miejscowości Ustowo, w pobliżu Kurowa, a zakończy na obwodnicy Przecławia.

Obie drogi stworzą nowy ciąg Przecław – obwodnica – Ustowo.

Obecnie trwa przygotowywanie oraz uzgadnianie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań przetargowych dla tego zadania. Przetargi planujemy ogłosić niezwłocznie po przygotowaniu dokumentów – mówił Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Planujemy realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w dwóch etapach. Pierwszy etap od ronda Hakena do połączenia z obecną DK13 na południe od Przecławia. Drugi od połączenia z obecną DK13 (Siadło Górne) do połączenia z A6 (węzeł Szczecin Zachód).

Dla pierwszego etapu nie będzie zmian w stosunku do opracowanej wcześniej dokumentacji. – W przyszłym roku ruszymy z realizacją robót. Jest to zasadniczy element całej obwodnicy, który umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Przecławia i Warzymic – wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk.

Drugi etap budowy będzie bardziej skomplikowany. – Na tym fragmencie chcemy wprowadzić pewne zmiany projektowe, w związku z tym będzie tam ogłoszony przetarg na aktualizację opracowanego przez poprzedniego wykonawcę projektu budowlanego. Następnie będzie ogłoszony przetarg już na same roboty budowlane – informuje rzecznik dyrekcji dróg.

Dlaczego budowę podzielono na dwa etapy? Ma to związek z planami realizacji obwodnicy Kołbaskowa oraz zachodniej obwodnicy Szczecina. – Pojawienie się tego zadania wymaga realizacji węzła Szczecin Zachód od razu ze wszystkimi relacjami zarówno w kierunku na Szczecin, jak i na Rosówek, a obecny projekt budowlany zawiera tylko wyloty z A6 w kierunku Szczecina. To dlatego, aby przy realizacji obwodnicy Kołbaskowa nie była już potrzebna ingerencja w węzeł z A6. Trwają też zaawansowane przygotowania do realizacji zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu S6, dlatego jest możliwość zgrania rozwiązań projektowych w rejonie Siadła Górnego w taki sposób, aby zminimalizować w przyszłości ingerencję w układ drogowy DK13 przy budowie ZOS – tłumaczył Mateusz Grzeszczuk.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia GDDKiA zerwała umowę z Energopolem Szczecin, dotychczasowym wykonawcą zadania. Energopol wykonał projekt, natomiast nie przystąpił do prac budowlanych. Kontrakt na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” o wartości 140 mln złotych został podpisany w marcu 2018 roku z terminem zakończenia wyznaczonym na lipiec 2021 roku.

Źródło www.kolbaskowo.pl