Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Różowo-granatowe tło, po lewo ikona dokumentów, a po prawo tekst na białym prostokącie: "Wytyczne GIS. MZ i MEN".

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Materiały

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne​_dla​_przedszkoli.pdf 3.29MB
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne​_dla​_szkół​_podstawowych​_edukacja​_wczesnoszkolna.docx 0.08MB


Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne​_dla​_szkół​_podstawowych​_edukacja​_wczesnoszkolna.pdf 0.15MB

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Wytyczne​_konsultacje​_z​_nauczycielami.docx 0.07MB

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Wytyczne​_GIS​_MZ​_i​_MEN​_dla​_szkól​_–​_konsultacje​_z​_nauczycielami​_w​_szkole.pdf 0.09MB

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne

Rekomendacje​_zajęcia​_rewalidacyjne.docx 0.07MB

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne

Rekomendacje​_zajęcia​_rewalidacyjne.pdf 0.11MB

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

WYTYCZNE​_egzaminy.docx 0.25MB

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

WYTYCZNE​_egzaminy.pdf 0.50MB

Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej

Wytyczne​_zajęcia​_praktyczne.docx 0.08MB

Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej

Wytyczne​_zajęcia​_praktyczne.pdf 0.17MB