Nowy ład parkingowy dla Szczecina

Trzy strefy komunikacyjne, powiększenie SPP, 17 parkingów P&R przy stacjach SKM, płatne parkingi i parkingowce w centrum – dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany systemu parkingowego w Szczecinie.

Konsultacje potrwają do 13 sierpnia 2020 roku. Zarządzenie o ich przeprowadzeniu zostało opublikowane na stronach Urzędu Miasta. Załącznikiem do zarządzenia jest propozycja zmian prawnych, organizacyjnych i inwestycji radykalnie przebudowujących szczeciński system parkowania.

– Przyjęto założenie, że system komunikacyjny Szczecina oparty jest o dwie osie tj. przebieg SKM oraz linię tramwajową łączącą lewy i prawy brzeg – mówi Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. – Po nałożeniu na mapę dostępnych elementów i danych autorzy koncepcji zaproponowali podział miasta na trzy strefy:

– Strefa Strategicznej Interwencji (z ułatwieniami dla ruchu pieszego, komunikacji publicznej, zmierzająca do stopniowego ograniczania ruchu samochodowego na Starym Mieście i Łasztowni),

– Strefa SKM (z przywilejami dla komunikacji publicznej i pojazdów elektrycznych)

– Strefa Zewnętrzna (obszar poza śródmieściem oddzielony linią SKM – bez ograniczeń w ruchu z uwzględnieniem parkingów buforowych na granicy strefy).

Zmiany w SPP

Od roku 2012 liczba zarejestrowanych pojazdów w Szczecinie wzrosła z 238 tys. do ponad 300 tys. Badania zapełnienia strefy wykonane pod koniec 2018 roku wskazują, że na wielu ulicach SPP i tuż za jej granicami zapełnienie miejsc postojowych w godzinach największej kumulacji przekracza 100 proc. (co wynika z faktu, że kierowcy parkują także w miejscach niedozwolonych). Przeciętne dzienne napełnienie strefy wynosi 92,9% (w godzinie maksymalnej – 97,1%), a powinno oscylować ok. 70-80 proc.

– W celu zwiększenia rotacji pojazdów w centrum i dostosowania SPP do zmieniających się potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, interesantów – plan przewiduje poszerzenie strefy i zmiany w cenniku opłat – mówi Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. – Uwzględniono trzy warianty poszerzenia SPP, które razem obejmują ok. 4900 miejsc postojowych wobec blisko 7 tys. istniejących obecnie.

Autorzy opracowania proponują podniesienie cen jednorazowych, abonamentów, opłaty dodatkowej i opłat zryczałtowanych (za wyjątkiem opłat dla osób niepełnosprawnych i rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych).

Ważna zmiana dotyczy ograniczenia liczby abonamentów. Abonamenty miesięczne mają być dostępne tylko dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie. Projekt zakłada likwidację abonamentów rocznych. Kolejną nowością jest abonament dla każdego na dowolną liczbę dni roboczych w cenie 34,60 zł/dzień dla strefy A i 26,80 dla B.

Więcej szczegółów:

Konsultacje społeczne dotyczące zmian systemu parkowania w Szczecinie