Wsparcie dla uczelni wyższych walczących z COVID-19

Opracowanie podstaw technologii krajowej produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w testach na obecność COVID-19, biodegradowalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry na bazie bionanocelulozy do zastosowania w maseczkach ochronnych, urządzenia wspomagające proces restytucji pacjentów z niewydolnością oddechową, pół-automatyczny robot dezynfekujący i kilka innych pomysłów zachodniopomorskich naukowców pomaga w walce z pandemią koronawirusa. Kolejnych 10 projektów zachodniopomorskich uczelni wyższych uzyskało wsparcie w projekcie „Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab”. To inicjatywa marszałka Olgierd Geblewicza i specjalnie uruchomione  fundusze unijne z Programu Regionalnego, które są częścią Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

– W prowadzonym od maja naborze wsparliśmy dotychczas   17 projektów realizowanych przez zachodniopomorskie uczelnie w walce z pandemią COVID-19. Cieszę się, że uruchomione przez nas środki spotkały się z takim zainteresowaniem świata nauki. Trudne okoliczności czasu pandemii, są również wyzwaniem dla innowacyjnej myśli naukowej. Dzięki elastyczności Komisji Europejskiej mogliśmy uruchomić tą pomoc – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Kolejne projekty z decyzją o dofinansowaniu
– Opracowanie powłok i granulatów tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym do produkcji materiałów i elementów urządzeń (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 136 123,83 zł),
– Opracowanie podstaw technologii krajowej produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w procesie izolacji kwasów nukleinowych w genetycznych testach na obecność SARS-COV2 (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 148 000 zł),
– Biodegradowalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry na bazie bionanocelulozy do zastosowania w maseczkach ochronnych (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 124 782,00 zł),
– Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 148 324,00 zł),
– Nowa generacja dokładnych, ultraszybkich drukarek 3D przeznaczonych do walki ze skutkami COVID-19 (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 149 050,00 zł),
– Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19 (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 149 930,00 zł),
– Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazda 12V / VentiAidEvo (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 148 280,00 zł),
– Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych – APO_2020 (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 149 875,45 zł),
– System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2 (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 137 775,00 zł).
– Rola rozwiązań architektonicznych i epidemiologicznych w projektowaniu i adaptacji przestrzeni medycznych w walce z rozprzestrzenianiem COVID – 19 (Pomorski Uniwersytet Medyczny, 147 400,00 zł),

Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB trwa dalej
Aktualnie oceniane są projekt złożone w 4 i 5 rundzie naboru komponentu I. Kolejnym krokiem Proto_Lab będzie uruchomienie komponentu II, który pozwoli na zakończenie projektów i stworzenie prototypów do testowania rozwiązania w warunkach rzeczywistych przy współpracy np. z jednostkami medycznymi czy ratowniczymi.

Pula środków to 5 mln zł, a uczelnie nie są zobowiązane do wkładu własnego. Za wydatki kwalifikowane uznaje się również te zrealizowane już od 1 lutego br., dzięki czemu fundusze unijne mogą pokryć wydane już pieniądze na produkcję środków ochrony osobistej. Wsparcie finansowe jest uruchamiane w ramach działania 1.18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt Proto_Lab to zestaw wsparcia dla uczelni wyższych w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

Źródło: WZP