Mówić w języku sąsiada już od przedszkola

Dodatkowe lekcje języka niemieckiego i polskiego, wspólne spotkania, gry, zabawy, liczne warsztaty i darmowe materiały dydaktyczne dla przedszkolaków. Wszystko bezpłatnie. To niektóre z efektów projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. Uczestniczyło w nim blisko 4 tysiące dzieci i młodzieży, a już wiemy, że działania będą kontynuowane.

Zmniejszanie barier językowych, kulturowych i mentalnych. To niektóre z plusów znajomości języka sąsiada.  Tak też wyglądały cele rozpoczętego przed 3 laty projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. Działanie było realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Pomorzu Zachodnim, w Meklemburgii Pomorzu-Przednim i Brandenburgii. Po obu stronach granicy wzięło w nim udział łącznie 59 placówek, z czego prawie połowa ze Szczecina.

– Cieszymy się, że młodzi mieszkańcy Szczecina mogą poznawać język naszych sąsiadów. Jak wiadomo znajomość języków obcych jest niezwykle ważna we współczesnym świecie. Takie umiejętności poszerzają horyzonty i otwierają nowe możliwości – powiedział zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

Efekty to 30 tys. godzin zajęć języka niemieckiego i polskiego. W warsztatach i szkoleniach wzięło udział 786 trenerów. Z nauczania oraz dwujęzycznych bezpłatnych spotkań skorzystało 3770 dzieci i młodzieży. Powołany również został zespół ekspertów, który opracował innowacyjną koncepcję nauczania języka sąsiada od przedszkola aż do zakończenia edukacji. Stworzono przykładowe materiały dydaktyczne, gry i zabawy oraz darmowy e-book dla trenerów.

– Znajomość języka sąsiada to dodatkowe możliwości dla mieszkańców pogranicza, ale i większa szansa na współpracę oraz dynamiczny rozwój graniczących ze sobą regionów. Nie mamy złudzeń, że wśród naszych mieszkańców brakuje osób mówiących po niemiecku, ale i sami Niemcy widzą, że język Polski może być bardzo przydatny. Im wcześniej zacznie się naukę, tym lepsze można uzyskać efekty. Tego typu projekty są szansą na lepsze kadry w przyszłości. Nauka języka uczy również otwartości na innych, co w dzisiejszych czasach jest równie ważne – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach projektu zorganizowano fora oświatowe, warsztaty, szkolenia dla polskich i niemieckich trenerów oraz polsko-niemieckie spotkania dzieci i młodzieży, w których każdorazowo uczestniczyło kilkaset dzieci mając tym kontakt z żywym językiem. Więcej informacji o projekcie, a także darmowe materiały dydaktyczne można znaleźć na stronie https://niemieckizbliza.pl .

Naukę warto kontynuować

Ogromne zainteresowanie oraz wyniki sprawiły, że projekt będzie kontynuowany przez kolejne 2 lata. Działania mają zostać rozszerzone o nowe placówki edukacyjne zarówno po stronie polskiej i niemieckiej. Kontynuacja projektu zmierzać będzie do dalszego zmniejszania barier językowych z naciskiem na starszych uczniów od 5. klasy, aby zapewnić ciągłość nauki języka w przebiegu całego okresu kształcenia. Jako novum będą organizowane internetowe zajęcia tandemowe.

Liderem obu projektów  jest Gmina Miasto Szczecin. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).