Nowy rok szkolny

Młodzi mieszkańcy naszego regionu rozpoczynają naukę we wszystkich typach placówek oświatowych. Przypominamy najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania szkół.

Wszystkie placówki oświatowe stawiają sobie jeden cel: ma być możliwie bezpiecznie. Właśnie dlatego placówki oświatowe będą funkcjonować w tym wyjątkowym okresie z uwzględnieniem szeregu specjalnych procedur, które zostały stworzone m.in. w oparciu o wytyczne wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania, pozwala na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego zarażenia się koronawirusem.

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

– wszystkie placówki oświatowe są wyposażane w  środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Pomiar temperatury ciała będzie dokonywany jedynie w przypadku wystąpienia wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia.

– wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.

– osoby wchodzące na teren danej placówki będą musiały zdezynfekować dłonie.

– wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

– wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy. Konieczne będzie wcześniejsze umówienie się.

– we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii.

System organizacji pracy szkoły:

– dostanie się do placówki będzie możliwe zwiększoną liczbą wejść. Uruchomienie dodatkowych drzwi pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych wejściach.

– na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) zalecane jest noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta.

– w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.

– wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

– w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostawać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.

– w  pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest również to, by uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.

– stołówki  zostaną przystosowane do mniejszej  liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.

– w  szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne

– z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.