Nowe centrum szkoleniowo-egzaminacyjne dla zachodniopomorskich rzemieślników

W Szczecinie powstał regionalny ośrodek kształcenia zawodowego. Zachodniopomorscy rzemieślnicy takiego miejsca potrzebowali od dawna. Dzięki wsparciu unijnemu będą teraz szkolić się i egzaminować w komfortowych i nowoczesnych warunkach. Ta inwestycja w rozwój szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim prowadzona była przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Było wiele pomysłów i starań, aż w końcu budowę nowoczesnego Centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego dla Izby Rzemieślniczej umożliwił Regionalny Program Operacyjny. Bieżąca perspektywa unijna 2014-2020 pozwoliła na wspieranie tworzenia nowej infrastruktury dydaktycznej, zakupy specjalistycznego wyposażenia czy prowadzenia szkoleń praktycznych. Przykładem wsparcia tego typu inwestycji jest nowy obiekt Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, którego budowa ruszyła w pierwszej połowie 2018 roku.

– Wielu przedsiębiorców powtarza, że wykwalifikowany pracownik jest na wagę złota. By nasze firmy miały jak najlepsze kadry, a zachodniopomorska młodzież fach w ręku i szansę na dobrze płatną płacę w regionie, konieczne są mądre inwestycje w szkolnictwo zawodowe. Tak też inwestujemy środki unijne w kolejnej już perspektywie. Wierzę, że nowy obiekt Izby Rzemieślniczej, da lepszą przyszłość naszej młodzieży ale i nową energię zachodniopomorskiej gospodarce – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Rzemieślnicy będą mieli do dyspozycji pracownie energii odnawialnej, budowlano-hydrauliczną, gastronomiczną oraz dwie dedykowane elektryce. W nowym obiekcie będą również sale egzaminacyjno-szkoleniowe. W ofercie placówki znajdą się warsztaty zawodowe i certyfikacja w ośmiu zawodach: kucharz, barman, cukiernik, piekarz, elektryk, instalator sieci fotowoltaicznych, glazurnik oraz hydraulik.

– O stworzenie nowego Centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego staraliśmy się od początku tej perspektywy, a bez unijnego wsparcia nie udźwignęlibyśmy inwestycji. Temu ośrodkowi chcemy nadać charakter transgraniczny, by służył kolejnym pokoleniom, starającym się w drodze egzaminu o tytuły czeladnicze i rzemieślnicze – tłumaczył prezes szczecińskiej Izby Rzemieślniczej Władysław Jefremienko.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 6 mln zł, z czego Urząd Marszałkowski z eurofunduszy przeznaczył 5 mln zł. Centrum szkoleniowo-egzaminacyjne, które powstało w siedzibie organizacji przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie to jednocześnie odpowiedź na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie i potrzeby zachodniopomorskiego rynku pracy. Przy okazji uatrakcyjnia wybór ścieżki edukacyjnej przez przyszłych wykwalifikowanych pracowników różnych branż przemysłowych i gospodarczych. 

Inwestycja o charakterze transgranicznym, będąca jednocześnie pierwszą tego typu infrastrukturą w Polsce, wpisała się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego”.

Źródło: wzp.pl