Statystyki danych epidemicznych

Informujemy, że została udostępniona strona internetowa do graficznej prezentacji danych epidemicznych SARS-CoV-2. Strona programu dostępna jest pod adresem: https://covide.pl

  • Strona prezentuje w zwięzłej i czytelnej formie bieżące dane epidemiczne SARS-CoV-2 w postaci:
  • statystyk porównawczych (Polska na tle świata, województwa na tle całej Polski)
  • wykresów (dane oraz wskaźniki epidemiczne)
  • tabeli
  • mapy (województwa, powiaty w wybranym województwie)
  • Dane są aktualizowane na bieżąco z wiarygodnych źródeł.

Częścią portalu jest także moduł analityczny, do którego można wejść ze strony lub bezpośrednio z przeglądarki pod adresem:
https://covide.pl/covid

Prezentowane dane obejmują województwa, miasta i powiaty w Polsce oraz dane światowe w rozbiciu na kraje, kontynenty i regiony.

Moduł analityczny jest kompletnym systemem narzędzi do przetwarzania aktualnych danych epidemicznych na postać graficzną (wykresy, mapy, tabele).