Nowa droga rowerowa z Kijewa do Jezierzyc

Właśnie formalnie zakończyła się budowa drogi rowerowej, która już w wakacje biła rekordy popularności wśród amatorów aktywnego wypoczynku.

Chodzi o trasę biegnącą z Kijewa do Jezierzyc, czyli szczeciński fragment tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich.

– Jej budowa trwała od lutego, a ostatnim etapem inwestycji były nasadzenia, dzięki którym wzdłuż drogi pojawiło się 49 drzew i 220 krzewów – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Dodatkowo, jeszcze w tym roku, przy trasie powstanie miejsce odpoczynku dla rowerzystów, z wiatą, ławkami i stojakami na rowery.

Nowa ścieżka rowerowa o łącznej długości 9,3 km, biegnie od ulicy Dąbskiej, przez tereny leśne i dalej wzdłuż ulic: Trzcinowej, Uczniowskiej, Kołbackiej, Buczynowej, Mostowej, Wiewiórczej, aż do ulicy Gościnnej w Jezierzycach.

– W zależności od odcinka jest wykonana z nawierzchni bitumicznej lub kruszywa – mówi Paulina Łątka. – Fragmentami jest również poprowadzona w formie pasów rowerowych, po istniejącej nawierzchni.

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich”, realizowanego na mocy porozumienia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.