Zapytanie ofertowe SSOM.SKM.404.MK.11/2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: „Świadczenie usług sprzątania biura  Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2021

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe
2) Zał. 1 Formularz ofertowy
3) Zał. 2 Wykaz usług
4) Zał. 3 Wzór umowy
5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych