Warsztaty SUMP ruszyły

Z satysfakcją informujemy, że dzisiejszy dzień upływa pod znakiem spotkań on – line z mieszkańcami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Za nami już dwa warsztaty fokusowe dotyczące planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)  prowadzone przez eksperta badania opinii społecznej.

Podczas warsztatów mieliście Państwo możliwość wzięcia udziału w pogłębionym badaniu mającym pomóc lepiej określić komunikacyjne potrzeby mieszkańców SOM i zaplanować niezbędne zmiany i inwestycje, mające w efekcie poprawić jakość życia w miastach. 

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jest planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób oraz gospodarki w mieście oraz w jego otoczeniu, przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Opiera się on na dotychczasowych praktykach planistycznych oraz bierze pod uwagę kwestie integracji, udziału społecznego oraz zasad oceny. W opracowaniu planu  istotnym elementem jest partycypacja społeczna – planowania strategiczne z uwzględnieniem  potrzeb mieszkańców .

Serdecznie dziękujemy za tak duży odezw na nasze zaproszenie i aktywne uczestnictwo w spotkaniach. Głos Państwa bardzo się dla nas liczy.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy udziale ekspertów i mieszkańców. 

Więcej informacji o projekcie pod adresem https://plany.mobilnosci.pl/