Zapraszamy

Na szkolenie on-line „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie obejmujące inwestycje MŚP w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanymi, realizowane w czasie epidemii COVID-19”

Informacje o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie on-line „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie obejmujące inwestycje MŚP w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanymi, realizowane w czasie epidemii COVID-19”, które odbędzie się 4 lutego 2021 r. od 09:50 do 14:30  na platformie internetowej ZOOM.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpi@wzp.pl do 3 lutego 2021 r. do 12:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Kiedy?

4 lutego 2021 r. w godz. 9:50 – 14:30.

Gdzie? 

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie zoom. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia . Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego, zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na innowacyjne inwestycje w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności funkcjonujących w ramach inteligentnym specjalizacjom lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanymi w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Inteligentne specjalizacje woj. zachodniopomorskiego sa następujące:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Program szkolenia

 • 9:50-10:00 Rejestracja uczestników (logowanie dla platformy ZOOM).
 • 10:00-10:10 Informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
 • 10:10-11:30 Zasady aplikowania w działaniu 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19”
 • 11:30-11:45 Przerwa
 • 11:45-12:30 Procedura oceny projektów
 • 12:30-12:45 Przerwa
 • 12:45-13:45 Omówienie wniosku o dofinansowanie z działania 1.5 RPO WZ
 • 13:45-14:30 Pytania i odpowiedzi

Organizatorzy webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
Infolinia: 800 34 55 34 lub 515 178 661
e-mail: gpi@wzp.pl

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel.  (+48 91) 44 11 100
e-mail: wwrpo@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.