Razem na rzecz budowy ZDOŚ

Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina jest inwestycją, której geneza sięga przełomu wieków. Zaplanowana została droga oraz linia kolejowa umożliwiająca obejście Szczecina od strony północnej i wyprowadzenie transportu ładunków niebezpiecznych, szczególnie do/z zakładów chemicznych w Policach. Projekt ten, z uwagi na swoje kluczowe znaczenie dla dostępności transportowej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego objęty jeszcze szczególną uwagą Członków SSOM, którzy od 2007 r. zabiegają o tę ważną inwestycję.

Dnia 1 września 2020 r. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zawarło z gminami, na terenie których planowany jest przebieg S6, Porozumienie na rzecz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „S6 Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina” na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, w celu zacieśnienia współpracy z GDDKiA w imieniu Partnerów oraz koordynacji w zakresie przekazywanych informacji między Stronami, całościową koordynacją zadań w zakresie kompetencji Partnerów oraz poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania dla tych zadań.

18 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie w przedmiotowym temacie, którego inicjatorem był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie samorządowców odbyło się w szczecińskiej Operze na Zamku. W spotkaniu udział wzięli: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz, starosta policki Andrzej Bednarek, burmistrz Polic Władysław Diakun, starosta goleniowski Tomasz Stanisławki, miasto Goleniów reprezentował zastępca burmistrza Tomasz Banach, a Gminę Dobra – zastępca wójta Rafał Zahorski. W dyskusji uczestniczyli też: Ryszard Bednarski, były pełnomocnik Marszałka ds. Zachodniego Obejścia Szczecina, Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Marszałek podkreślał strategiczne położenie aglomeracji szczecińskiej, w relacji wschód – zachód, północ – południe, na pograniczu polsko-niemieckim i „moście” do Skandynawii. Przypomniał też, że Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to inicjatywa samorządowców. W 2007 r. w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisano porozumienie o wspólnym sfinansowaniu studium wykonalności ZDOS.

Przedsięwzięcie, którego koszty szacuje się na 4 mld zł, poważnie zmieni mapę drogową regionu. Powstać ma pięciokilometrowy (podwójny) tunel pod Odrą w rejonie Police – Święta, dwujezdniowa droga, osiem węzłów drogowych: Kołbaskowo (Szczecin Zachód), Będargowo, Dołuje, Dobra, Tanowo, Police, Modrzewie, Goleniów Północ.