Zielony Feniksa dla SSOM

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w dniu 18 lutego otrzymało nagrodę Zielonego Feniksa za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki.
Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki, której celem jest wspieranie wszelkich organizacji społecznych, samorządowych i biznesowych w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliw alternatywnych oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Regionalna Nagroda Zielonego Feniksa jest zwieńczeniem prawie 16 letniej działalności Stowarzyszenia, której celem jest trwały i zrównoważony rozwój całego regionu, zwiększenie jego również międzynarodowej roli oraz poprawa jakości życia wszystkich jego mieszkańców – mówi Roman Walaszkowski Dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

W imieniu Przewodniczącego SSOM pana Prezydenta Piotra Krzystka oraz wszystkich członków Stowarzyszenia odebrała Magdalena Maik – Zastępca Dyrektora Biura SSOM ds. ZIT.

W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie promuje działania związane z ekoenergetyką, racjonalizacją wykorzystania źródeł energii oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym na obszarze metropolitalnym w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną. W ramach wdrażanej przez SOM Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowanych jest szereg projektów na terenie SOM, których podstawowym celem jest zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym, wzrost efektywności
wykorzystania energii w obiektach nowych i modernizowanych, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza. W ramach ZIT SOM wspierane są inwestycje dotyczące renowacji oświetlania w kierunku uzyskania jego energooszczędności, kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy, przebudowy sieci ciepłowniczych oraz chłodniczych, a także wymiany taboru miejskiego na zero emisyjny.

Bliska jest nam również koncentracja na wdrażaniu niskoemisyjnych strategii gospodarczych w obszarze funkcjonalnym SOM, w tym na promowaniu zrównoważonych form mobilności w miastach
SOM. Realizujemy Zintegrowany Plan Mobilności Miejskiej tzw. SUMP. Obecnie pracujemy nad jego aktualizacją – informuje Dyrektor Roman Walaszkowski .

Stowarzyszenie upowszechnia idę transportu rowerowego jako podsystemu komunikacji publicznej, co znacznie podnosi świadomość ekologiczną i przyczynia się do ekorozwoju. Członkowie
Stowarzyszenia otrzymali na rozwój Infrastruktury rowerowej znaczące dofinasowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych .
SSOM jest również liderem projektu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, w ramach którego powstały indywidualne PGN- y dla członków Stowarzyszenia oraz plan zintegrowany dla całego obszaru. W skali kraju był to pierwszy tego typu plan dla obszaru metropolitalnego.
Ponadto Stowarzyszenie realizuje projekt „Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”, którego celem jest utworzenie zrównoważonego systemu niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, opartego na kolei aglomeracyjnej.