Kolejna umowa w ramach ZIT SOM podpisana

Miłośnicy dwóch kółek będą mogli poruszać się w Stargardzie po nowej trasie. Sieć dróg rowerowych w tym mieście powiększy się o ponad 2 km. Nowa ścieżka powstanie wzdłuż ulic: Barnima, Nasiennej, Spokojnej i Armii Krajowej. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisali w piątek, 26 lutego 2021 roku w Stargardzie marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz prezydent miasta Rafał Zając.

To następna rowerowa inwestycja w Stargardzie. Tym razem powstanie ponad 2 km odcinek dla cyklistów. Ścieżka przebiegnie wzdłuż ulic: Barnima, Nasiennej, Spokojnej i Armii Krajowej. Na każdej z trzech pierwszych wymienionych ulic droga rowerowa będzie mieć po około 600 metrów, na ostatniej blisko 400 metrów. Dodatkowo zaplanowano montaż 4 przystanków autobusowych oraz modernizację ul. Barnima.

– Nowa droga stanowić będzie fragment popularnej Trasy Pojezierzy Zachodnich. Jej północna odnoga prowadzi z Ińska właśnie do Stargardu, a dalej do Szczecina, Dobrej i polsko-niemieckiej granicy. Trasa Pojezierzy Zachodnich docelowo ma mieć aż 420 km, więc odcinek stargardzki to jej nieduża, ale ważna część. Ułatwi przejazd przez miasto, umożliwi rowerzystom bezpieczne dotarcie m.in. do dworca kolejowego – podkreślił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Koszt całkowity zadania to ponad 12 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczy 9,6 mln zł. Na realizację projektu samorząd  miejski w Stargardzie będzie mieć czas do grudnia 2023 roku.

Inwestycja Miasta Stargard wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 ”Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2. „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Tylko w ramach tego działania władze Stargardu sięgnęły po wielomilionową pomoc UE na wymianę prawie 2,5 tys. punktów oświetleniowych np. przy ul. Słowackiego, Bydgoskiej, Źródlanej, Różanej, Armii Krajowej, Parku Chrobrego, Obwodnicy Starego Miasta i przy Rondzie 15 Południk, a także na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją skrzyżowania przy ul. Szczecińskiej, 11 Listopada, Bema i Towarowej.

Źródło: WZP