„SAMORZĄD LOKALNY W OBIEKTYWIE”

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie: „SAMORZĄD LOKALNY W OBIEKTYWIE”.

Celem konkursu jest promowanie idei samorządności, ale także funkcjonowania samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania i jego wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności społecznej uczniów.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden projekt zawierający max 5 zdjęć.

Projekty (Fotografie i opisy) zgłaszane do konkursu powinny przedstawiać miejsca, obiekty, czy wydarzenia związane z samorządem lokalnym – liczymy na Wasze pomysły i kreatywność!

Zgłoszenia zgodne z regulaminem należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres: konkurs.npb@usz.edu.pl

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

(Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie formularz zgłoszeniowy.)

Z ilu etapów składa się konkurs?

Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród zdjęć nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze 3 najlepsze projekty. Dodatkowo zwycięskie projekt (fotografie i opis) wezmą udział w internetowej wystawie nagrodzonych projektów. Przewiduje się też wyróżnienie dla najlepszych projektów fotografii.

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.
  • 1 miejsce – sprzęt elektroniczny wartości 1500 zł
  • 2 miejsce – sprzęt elektroniczny wartości 1000 zł
  • 3 miejsce – sprzęt elektroniczny wartości 500 zł.
Wyróżnieni – sprzęt turystyczny i sportowy. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy udziału w konkursie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy udziału w konkursie.

Regulamin konkursu dostępny na stronie Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Źródło:Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego