Trwa nabór wniosków o stypendia Prezydenta Szczecina

Ostatnia szansa na zdobycie nawet 30 tys. zł. Kończy się nabór wniosków o stypendia Prezydenta Szczecina

Jeszcze tylko przez tydzień szczecińscy studenci i doktoranci mogą składać wnioski o stypendia Prezydenta Miasta. Nabór kończy się 30 marca. Nazwiska tegorocznych stypendystów poznamy na przełomie maja i czerwca. Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto.

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia Prezydenta Szczecina corocznie, od ponad 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które wpływają na rozwój Szczecina i regionu. Łącznie, we wszystkich edycjach programu stypendialnego, do Urzędu Miasta wpłynęło aż 561 wniosków. Finalnie Prezydent przyznał 112 stypendiów – otrzymało je 61 studentów i 51 doktorantów z różnych uczelni. Ze statystyk wynika, że największą liczbą stypendystów może pochwalić się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Po stypendium sięgnąć mogą studenci i doktoranci, którzy:

 1. uczą się na szczecińskiej uczelni;
 2. są na ostatnim roku:
 3. studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 4. jednolitych studiów magisterskich
 5. lub obronili pracę dyplomową w roku, w którym składają wniosek (student)
 6. studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i mają określony tytuł rozprawy doktorskiej
 7. posiadają osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:
 8. publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
 9. nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
 10. otrzymane granty badawcze,
 11. wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
 12. certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
 13. zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
 14. studia równoległe lub na innych kierunkach,
 15. współpracę  z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.
 16. mają min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o stypendium;
 17. nie przebywają na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich);
 18. nie powtarzają roku.

Jak złożyć wniosek i uzyskać stypendium?

 1. Zapoznaj się z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
 2. Sprawdź, czy spełniasz określone w regulaminie kryteria.
 3. Przygotuj listę potrzebnych dokumentów.
 4. Pobierz odpowiedni wniosek ze strony www.stypendia.szczecin.eu, wypełnij go, wydrukuj i podpisz. Nabór trwa do 30 marca.
 5. Zgromadź pozostałe dokumenty.
 6. Prześlij skan kompletnej dokumentacji pod adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub dostarcz ją przed upływem ustalonego terminu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
 7. Poczekaj na informację zwrotną.
 8. W przypadku pozytywnej decyzji, już po podpisaniu umowy, otrzymasz pierwszą transzę wsparcia.
 9. Drugą transzę dostaniesz, gdy tylko obronisz pracę i przedstawisz odpowiednie dokumenty (wyjątek – jeśli obroniłeś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek, stypendium zostanie Ci wypłacone jednorazowo, po podpisaniu umowy).

Więcej informacji: https://stypendia.szczecin.eu/

PS Zainteresowani Radiowcy mogą skorzystać z nagrania: https://1drv.ms/u/s!AkyTHYWGwAtd0EB_h4xV7v3Yjodk?e=NW8Zjc

Źródło: www.szczecin.eu