Startują dwa ważne nabory dla OSP

Więcej środków, więcej możliwości dla OSP z regionu. Urząd Marszałkowski ogłasza nabory wniosków skierowane do Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachodniopomorskiego. Dzięki nim strażacy wyremontują remizy, zakupią nowy sprzęt, w tym umundurowanie, ale i będą aktywnie działać na rzecz swoich „małych ojczyzn”. 

Marszałek na działania skierowane do OSP przeznaczy w tym roku 570 tys. zł z budżetu województwa. Środki te będą rozdysponowane w ramach zadania „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP” , podzielonego na dwa nabory. 

– Ochotnicze Straże Pożarne mają ogromny potencjał ratowniczy, ale też i spore potrzeby sprzętowe i lokalowe. Wspierając od lat strażaków-ochotników dostrzegamy tę skalę, dlatego z roku na rok rozszerzamy nasze działania skierowanych do OSP. Do tego celu wykorzystujemy środki z budżetu województwa, ale i fundusze europejskie, które pomagają w walce z pandemią czy zakupie nowych wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Jedno z zadań w ogłaszanym naborze dotyczyć będzie dobrze już znanych „Grantów Strażackich”. Na to działanie Zarząd Województwa przeznaczy w tym roku 370 tys. zł, a więc o 50 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Wtedy też udało się wyremontować 34 remizy. Środki z grantów będzie można wykorzystać – podobnie jak rok temu – na wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP. Nowością tego naboru jest to, że prace zostaną rozszerzone również o otoczenie remiz. Maksymalna wartość wsparcia dla jednostki wyniesie 10 tys. zł.

 – Zainteresowanie ubiegłorocznymi Grantami Strażackimi było bardzo duże, dlatego w tym roku zwiększamy pulę środków oraz uruchamiamy drugi nabór, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli kupić środki ochrony indywidualnej oraz aktywizować lokalną społeczność. Chcemy też zachęcać młodych ludzi do przystępowania do OSP – dodaje wicemarszałek Olgierd Kustosz. 

Środki z drugiego naboru będzie można przeznaczyć na promocję ochotniczego pożarnictwa w placówkach edukacyjnych, wsparcie Młodzieżowych Drużyn Strażackich, ale i na poprawę bezpieczeństwa. Istnieje możliwość wykorzystania dotacji na doposażenie jednostek w środki ochrony indywidualnej, w tym specjalistyczne umundurowanie. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść w tym rozdaniu 5 tys. zł, a cały budżet tego zadania to 200 tys. zł. W poprzednich edycjach strażacy wykorzystywali pomoc na przeprowadzanie szkoleń dla członków OSP i lokalnej społeczności, kupili sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie czy wyposażyli jednostki w niezbędne urządzenia takie jak AED i GPS. 

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 marca 2021 r. za pośrednictwem generatora Witkac.pl. Równolegle przeprowadzony zostanie też nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursach.

 Nabory koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ. 

Informacje o zasadach naborów, potrzebne dokumenty dostępne są od stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz na bip.wzp.pl. Każda jednostka może uczestniczyć tylko w jednym z dwóch naborów w ramach realizacji zadania publicznego