Od 1 kwietnia rusza nabór wniosków Programu Społecznik

Od 1 do 22 kwietnia będzie trwał nabór w obu filarach Programu Społecznik na lata 2019-2021.

Co to oznacza? Zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski:

– na mikrodotacje (tzw. I filar) – dofinansowanie do 4 tys. zł na działania lokalne,

– regionalne inicjatywy obywatelskie (tzw. II filar) – dofinansowanie do 10 tys. zł na działania o zasięgu powiatowym i regionalnym.

O czym warto pamiętać:

1) W kosztorysie mogą Państwo zaplanować wydatki związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, itp.).

2) W przypadku inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie, a muszą być zmodyfikowane, przesunięte w czasie, czy zmienione w sposobie realizacji ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – każdorazowo kontaktują się Państwo z Operatorem. Zapewniamy Państwa, że zawsze znajdzie się rozwiązanie – warunkiem jest zgłoszenie dokonane w czasie trwania projektu, a nie po nim.

3) Niezmiennie podkreślamy – Program Społecznik docenia ,,zaangażowanie społeczne”, które muszą Państwo udowodnić we wniosku (zaangażowanie społeczne to nie wolontariat).

4) Planując działania prosimy pamiętać o zgodności z zapisami Państwa statutu, a przy złożeniu wniosku o podpisaniu przez uprawnione (określone w statucie) osoby (niedochowanie tych warunków powoduje odrzucenie formalne projektu).

Zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi –  zakładka Kontakt 

Dokumenty konkursowe w tym Regulaminy dostępne w zakładce Dokumentacja konkursowa