Polsko-niemiecki spływ kajakowy „Szlakami Odry”

Zapraszamy na polsko-niemiecki spływ kajakowy „Szlakami Odry” – już 19.06.2021 r. w Siadle Dolnym.

W załączeniu publikujemy regulamin i karty zgłoszeniowe (po polsku i po niemiecku).

Zgłoszeń uczestnictwa należy dokonywać do dnia 30.05.2021 r. do godz. 15.00 poprzez dostarczenie własnoręcznie podpisanej karty do Urzędu Gminy (osobiście lub poprzez operatora pocztowego).

Organizator dopuszcza możliwość przesłania skanu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres beata.sypniewska@kolbaskowo.pl i dostarczenie oryginału w dniu wydarzenia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i ilość miejsc jest limitowana.