Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym, działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi oraz atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:

I miejsca – 40 000 zł
II miejsca – 30 000 zł
III miejsca – 20 000 zł
Wyróżnienia – 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są w serwisie BIP Województwa ZachodniopomorskiegoZgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie do 9 maja 2021 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa – Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021

Plakat o konkursie