Akademia Morska tworzy Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających

Akademia Morska w Szczecinie to kolejna zachodniopomorska uczelnia, która inwestuje w sektor naukowo-badawczo-rozwojowy. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie powstaje Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Będzie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Budynek już stoi. Wkrótce jego środek wypełnią specjalistyczne urządzenia.

Budowa CEOP-u ruszyła w styczniu 2019 r. Stało się tak, bowiem w październiku 2018 r. umowę wsparcia inwestycji podpisali marszałek Olgierd Geblewicz oraz rektor prof. Wojciech Ślączka. Akademia Morska w Szczecinie – to obok Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Politechniki Koszalińskiej – trzecia uczelnia w regionie, która zdecydowała się skorzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, by rozwijać publiczną infrastrukturę badawczą. Wszystko po to, aby współpracować z przedsiębiorcami i oferować im efekty swoich prac naukowych związanych z regionalnymi specjalizacjami np. z branży stoczniowej, elektromaszynowej, drzewnej czy chemicznej. 

Dofinansowanie UE w wysokości 18 mln zł uczelnia przeznaczyła na wdrożenie nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej w obszarze gospodarki morskiej. W tworzonym Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających prowadzone będą badania dotyczące transportu, logistyki, prognozowania kartograficznego, górnictwa morskiego czy wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i lądowych.

CEOP w Szczecinie będzie dysponować najnowocześniejszą aparaturą w Europie. Jego funkcją wyróżniającą będzie też szeroki dostęp do wyników badań poprzez technologię ICT i możliwość realizacji badań przez użytkowników zewnętrznych. W Centrum powstaną wielkoskalowe modele redukcyjne statków –  prościej ujmując: miniatury statków, które pozwolą prowadzić obserwacje odnoszące się później do funkcjonowania statków w praktyce.

Powstanie ośrodka możliwe jest dzięki wsparciu RPO WZ 2014-2020 w  ramach Osi 1 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działanie 1.3 „Rozwój publicznej infrastruktury badawczej”. Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających ma zostać uruchomione do końca 2021 roku.

Źródło: WZP