Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

W tym roku odbywa się kolejny powszechny spis ludności i mieszkań. Trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca. Po raz pierwszy realizowany jest metodą samospisu internetowego.  

Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Badanie takie przeprowadzane jest na terenie Polski co 10 lat, a sam obowiązek przeprowadzenia spisu wynika m.in. z zobowiązań międzynarodowych.  Tegoroczny spis w związku z sytuacją epidemiczną odbywać będzie się głównie przez internet – obowiązkową metodą jest samospis internetowy, tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który zamieszczony jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego spis.gov.pl 

Poniżej prezentujemy niezbędne informacje, które pozwolą Państwu wykonać samospis sprawnie i skutecznie.

krótkie informacji o spisie

to jest objęty obowiązkiem spisowym?Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Spis obejmuje:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Jakie pytania znajdują się w spisie?W wykazie pytań do spisu powszechnego znajdują się następujące kategorie danych:

 • dane osoby,
 • adres zamieszkania,
 • osoby w mieszkaniu, pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem lub obiekcie zbiorowego zakwaterowania,
 • osoby przebywające za granicą,
 • relacje rodzinne,
 • kwestionariusz mieszkania,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kwestionariusz osobowy emigranta krótkookresowego,
 • kwestionariusz osobowy emigranta długookresowego.

Szczegółowy wykaz pytań widnieje na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: spis.gov.pl Uwaga! Zebrane dane będą objęte bezwzględną tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Osoby wykonujące prace spisowe będą obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Jak można się spisać?Spis powszechny będzie realizowany metodą samospisu internetowego, za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie GUS: spis.gov.pl Do aplikacji będzie można zalogować się również z urządzeń mobilnych. Każda spisująca się osoba będzie uwierzytelniana „w systemie teleinformatycznym”. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym metody uzupełniające: 

 • wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym – pod numerem infolinii 22 279 99 99,
 • lub wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), stosowne podmioty – w tym Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – zobowiązane są do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu.  Chcesz wiedzieć więcej? 

Oficjalny serwis Narodowego Spisu Powszechnego 2021: spis.gov.pl