Bezpieczny przejazd przez Tanowo

Przebudowane skrzyżowania, nowe chodniki, infrastruktura dla rowerzystów, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, kanalizacja deszczowa – droga wojewódzka nr 115 przechodząca przez Tanowo w powiecie polickim zyskała nową jakość. Kompleksowa modernizacja kosztowała ponad 20 mln zł. Projekt był realizowany w ramach Programu INTERREG VA, który wspiera inwestycje na obszarze transgranicznym. 

Od 15 lat Województwo Zachodniopomorskie oraz dwa niemieckie landy Meklemburgia / Pomorze Przednie i Brandenburgia realizują wspólne polsko-niemieckie projekty drogowe. W naszym województwie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG udało się zrealizować do tej pory dziewięć inwestycji. O łącznej wartości ok. 82 mln zł. Wśród nich jest zakończona niedawno przebudowa ul. Szczecińskiej w Tanowie w ciągu DW nr 115. 

– To przedsięwzięcie o dużym znaczeniu transgranicznym, ponieważ zmodernizowany został ciąg komunikacyjny prowadzący do Dobieszczyna. Ta trasa do Niemiec, oczywiście w czasach przed pandemią i wprowadzeniem ograniczeń w podróżowaniu, cieszyła się dużą popularnością wśród zmotoryzowanych i rowerzystów – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który niedawno odwiedził Tanowo. – Przebudowa całego przejścia przez Tanowo, budowa ronda, chodników i ścieżek rowerowych mają przede wszystkim podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich przejeżdżających drogą wojewódzką 115 – dodaje Olgierd Geblewicz

Inwestycja w Tanowie ma także duże znaczenie w kontekście rozbudowy zakładów chemicznych Grupy Azoty. Realizowany właśnie największy projekt branży chemicznej w Polsce, czyli budowa zakładu „Polimery Police”, wymusiła korekty w projekcie drogowym, m.in. poszerzenie wewnętrznego pierścienia ronda na skrzyżowaniu DW 114 i 115. Związane to było z dużym wzrostem dostaw materiałów budowlanych, rosnącym natężeniem ruchu ciężkiego.

 Jadący ze Szczecina – przez Głębokie – do Polic i w kierunku Dobieszczyna mogą teraz korzystać z bezpieczniejszego skrzyżowania dróg wojewódzkich i całkowicie przebudowanego ponad dwukilometrowego odcinka DW 115. Drogowe przejście przez Tanowo to zupełnie nowy standard obsługi ruchu miejscowego i tranzytowego. Większy komfort zmotoryzowanych, ale także pieszych i rowerzystów. Powstały nowe chodniki i odcinek ścieżki rowerowej.

Warto przypomnieć, że główna ulica w Tanowie – przed modernizacją – była odwadniana powierzchniowo, a w czasie deszczu tworzyły się tu duże zastoiska wody.  W ramach przebudowy wykonana została nowa kanalizacja deszczowa (na całym odcinku), powstały też bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Zamontowano m.in. dodatkowe oświetlenie, którego nie było w pierwszej wersji projektu.Inwestycję zrealizował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Wykonawcą robót budowlanych była firma Strabag. 

Koszt przebudowy DW 115 w Tanowie to ponad 20,3 mln zł. Dofinansowanie w ramach Programu INTERREG VA stanowiło prawie 61 proc. środków kwalifikowalnych. – Interreg, czyli program współpracy transgranicznej, obecny jest w naszych projektach od 2005 roku, gdy przystępowaliśmy do kompleksowego remontu mostu w Gryfinie na Odrze Wschodniej – przypomina marszałek województwa Olgierd Geblewicz

Interreg – rozwój obszarów pogranicza
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG pozwala uzyskiwać wsparcie dla wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie oraz dwa niemieckie landy Meklemburgię – Pomorze Przednie i Brandenburgię. Przez 15 lat z funduszy INTERREG IIIA, INTERREG IVA i INTERREG VA oraz środków samorządu województwa zrealizowano łącznie dziewięć inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 80 milionów złotych. Dofinansowanie z UE sięgnęło 53 mln zł. Przebudowano kilkanaście kilometrów dróg wojewódzkich, w tym mosty na Odrze w Gryfinie. 

Pierwszą transgraniczną inwestycją (Interreg IIIA) był kompleksowy remont na Odrze Wschodniej (Regalicy) w ciągu DW nr 120. Wartość inwestycji wyniosła 6,95 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 5,2 mln zł. Wyremontowany most oddano do użytku w czerwcu 2007 r.  Niemieckim partnerem projektu była Gmina Mescherin. 

W kolejnej edycji Programu, ZZDW przeprowadził trzy przebudowy przejść dróg wojewódzkich przez przygraniczne miejscowości: Pilchowo (DW 115), Żarczyn i Krzywin (DW 122). Przebudowano również drugi most w Gryfinie, na Odrze Zachodniej. Wartość zadań wyniosła ponad 20,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ponad 16,9 mln zł. 

Do Interregu VA zakwalifikowane zostały trzy projekty dotyczące dróg wojewódzkich: przejście DW120 przez Wełtyń, nr 115 przez Tanowo i nr 122 przez Krzywin, gdzie zrealizowany został II etap inwestycji prowadzonej w minionych latach. Koszty tych inwestycji sięgnęły 46 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosiło 26,2 mln zł. 

Ponadto ze środków INTERREG VA zbudowano 14,6 km trasy rowerowej, w ramach projektu „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny”. Koszty to prawie 8 mln zł, w tym dofinansowanie 5 mln zł.