ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/PIM/SSOM/2021

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu prototypowania w przestrzeni miejskiej na terenie Gminy Stepnica.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Zał. 1a do OPZ
  4. Zał. 2a do OPZ
  5. Formularz Ofertowy
  6. Oświadczenia Wykonawcy
  7. Wzór umowy
  8. Wykaz usług głównych
  9. Doświadczenie członków zespołu
  10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 49054

Wyniki:

Protokół z postępowania