W Policach powstała Powiatowa Interaktywna Platforma Informacyjna

Stworzona została Powiatowa Interaktywna Platforma Informacyjna (PIPI) dla mieszkańców Powiatu Polickiego. Na stronie można uzyskać porady psychologiczne, prawne, rodzinne oraz wyszukać informacje z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy dla osób z niepełnosprawnością świadczone na terenie Powiatu Polickiego.

Platforma jest moderowana i prowadzona przez personel zatrudniony w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem się Trzyma”.

Powiatowa Interaktywna Platforma Informacyjna

obraz platformy