Oferta dla Przedsiębiorców

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z COVID-19 w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uruchomiony został kolejny nabór na Pożyczkę Płynnościową.

Cel pożyczki

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków powstałych po 1 stycznia 2020 roku niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy i zapewnienia płynności finansowej (finansowanie kapitału obrotowego), ze względu na pogarszającą się sytuację wywołaną skutkami COVID-19.

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie:

  • wynagrodzeń pracowników (w tym także pozapłacowe koszty pracy),
  • zobowiązań publiczno-prawnych,
  • spłat za zobowiązania handlowe, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury ,
  • wydatków zawiązanych z zakupem towarów lub półproduktów ,
  • innych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

  • do 25 000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.
  • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat (60 miesięcy), w tym możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji (w spłacie kapitału lub w spłacie kapitału i odsetek pożyczki).

Oprocentowanie – od 0,15% 

Plakat