Ponad 4 mln zł dla Gryfina na działania adaptacyjne do zmian klimatu

Gryfino znalazło się w wąskim gronie 19 gmin, którym przyznano wsparcie finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. Funduszy Norweskich – w konkursie na zielono-niebieską infrastrukturę w miastach. Gryfiński projekt zakłada zagospodarowanie 10 zielonych terenów w mieście oraz przeprowadzenie licznych działań edukacyjno-informacyjnych.Konkurs przeprowadzono w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którego celem jest wzmocnienie odporności polskich miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt “Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury Gryfinie” zawiera zagospodarowanie 10 zielonych terenów na obszarze miasta:

  • ul. Mazowiecka i Mazurska 
  • Opolanka
  • zielony zakątek przy Cmentarzu Komunalnym
  • nabrzeże
  • miejski ogród kieszonkowy przy nowej hali sportowej 
  • Górka Miłości
  • eko-zakątek przy Centrum Wodnym Laguna
  • osiedlowy ogród kieszonkowy przy ul. Kochanowskiego 
  • ogród miododajny przy ul. Fredry 
  • miejska łąka kwietna przy wiadukcie (przy drodze krajowej nr 31)

Dodatkowo powstać mają zbiorniki na deszczówkę przy Żłobku Miejskim w Gryfinie oraz strefa edukacyjno-ekologiczna wewnątrz Centrum Wodnym Laguna. Inwestycjom towarzyszyć będą różnorodne i atrakcyjne w formie działania edukacyjne adresowane do szerokiego grona mieszkańców, m.in. program tworzenia ogródków edukacyjnych, szkolenia z zakładania przydomowych ogródków deszczowych oraz budowy domków dla owadów i pszczół, program adopcji drzew, Zielone Forum Publiczne oraz ekologiczny piknik rowerowy. Do swojego projektu Gmina Gryfino pozyskała renomowanego partnera z Islandii, działającą na światowych rynkach inżynieryjną firmę Verkís. Islandzki partner odpowiedzialny będzie za konsultacje dot. projektów architektonicznych zielonych terenów oraz przyjętych przez gminę modeli funkcjonowania zielono-niebieskiej infrastruktury. Verkís stworzy również rozwiązania dla terenów zalewowych Gryfina, gdzie należałoby wypracować nowoczesne i naturalne metody retencjonowania wody.  Całkowity koszt projektu wynosi 4 970 192,50 zł, w tym dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 4 143 105,65 zł. — Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań ludzkości. Gryfiński projekt jest wyrazem wzrostu świadomości w tym zakresie. Jest jednocześnie pierwszym tego rodzaju na gruncie lokalnym. Projekt zakłada m.in. aktywny udział mieszkańców w procesie jego realizacji – każdy będzie mógł przyczynić się do zwiększenia zielonej przestrzeni miasta oraz zaczerpnąć wiedzy nt. nowoczesnych metod retencjonowania wody deszczowej. Już teraz zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane tą tematyką osoby.