Znamy zachodniopomorskich „Sołtysów Roku 2021″

Najlepszy, tegoroczny, zachodniopomorski sołtys pochodzi z gminy Stargard. Laureatami dziewiątej edycji plebiscytu zostało 3 sołtysów: Wioletta Zientek z Rogowa, Violetta Zbytek z Białego Zdroju oraz Maciej Radomiak z Objezierza. O tegoroczne zwycięstwo rywalizowało 65 wyjątkowych organizatorów i animatorów działań na obszarach wiejskich.

Konkurs miał charakter otwarty. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2021 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 kwietnia br. Po rozpatrzeniu wniosków kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa przyznał trzy równorzędne wyróżnienia. Największą ilość punktów uzyskali: Wioletta Zientek z Rogowa (gmina Stargard), Violetta Zbytek z Białego Zdroju (gmina Kalisz Pomorski) oraz Maciej Radomiak z Objezierza (gmina Krzęcin).

Wioletta Zientek pełni funkcję sołtysa od 2019 r. Jest pomysłodawcą, animatorem, organizatorem i wykonawcą. Rozwija zdolności drzemiące w ludziach, integruje całą społeczność sołectwa, a także kultywuje często zapomniane tradycje. Stworzyła kluczowe miejsca integracji lokalnej społeczności. Organizuje różne akcje społeczne, m.in. porządkowanie ulic, estetyzacja sołectwa. Stworzyła placówkę dziennego wsparcia dla dzieci, utworzyła kładkę nad Iną, wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa poprzez m.in. wymianę znaków drogowych czy montaż nowych lamp. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich.