Szczecin wśród „Samorządowych Liderów Współpracy z NGO 2021”

Udanych przedsięwzięć nie brakowało nawet w najtrudniejszym czasie walki z koronawirusem. Z roku na rok współpraca między NGO’sami i samorządami Pomorza Zachodniego zyskuje na sile. Wyróżniające się działania zostały docenione w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. – Samorządy które traktują organizacje pozarządowe jako wartość dodaną mają kwitnące życie społeczne, społeczeństwo bardziej spójne i bez wykluczeń  – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas finału konkursu, 16 września. W tym roku nagrody główne przyznano: Gminie Miasto Szczecin, Powiatowi Pyrzyckiemu, Gminie Pyrzyce oraz Gminie Świeszyno. Zwycięskie JST otrzymają nagrody finansowe na dalsze działania z organizacjami, wolontariuszami, aktywnymi mieszkańcami.

Współpraca na najwyższym poziomie.
W tym roku konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO” rozstrzygany był już po raz dziewiąty. To konkurs wyjątkowy – skierowany do aktywnych JST, szczególnie ceniących sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tegoroczna edycja była wyjątkowa też z innego względu. W trudnym czasie pandemii, która przyniosła wszystkim wyzwania, niepewność i dynamicznie zamieniającą się rzeczywistość – gminy i powiaty kontynuowały współpracę z organizacjami pozarządowymi – zarówno finansową, jak i niefinansową. Dobrych działań i projektów nie brakowało.

 – W ciągu 30 lat wolnej i samorządnej Polski organizacje pozarządowe w województwie zachodniopomorskim rozwinęły skrzydła. Oficjalnie zarejestrowanych jest prawie 7,5 tys. NGO’sów. To jedno z naszych największych osiągnięć na Pomorzu Zachodnim, nasz gigantyczny dorobek i wielkie bogactwo. Organizacje pozarządowe świadczą o tym, że nasze społeczeństwo żyje i integruje się. Widzę bezpośrednio związek między tym, jak gmina rozwija się i jak traktuje organizacje pozarządowe. Samorządy, które traktują organizacje pozarządowe jako wartość dodaną mają kwitnące życie społeczne, społeczeństwo bardziej spójne i bez wykluczeń – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – W naszej strategii, pierwszym celem jest otwarta społeczność – otwarta na innych, tolerancyjna, wspierająca się nawzajem, społeczność, która potrafi się integrować.  Wszystkim państwu dziękuję za ten rok. Doceniam, że pomimo wielu przeszkód, potrafiliście efektywnie pracować. Pomagajcie tak dalej, pomagajcie też w promowaniu szczepień, bo jesteście najbliżej obywateli – dodał marszałek.

Przedmiotem konkursowej oceny była współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Samorządy oceniano w czterech kategoriach. Nagrody podczas uroczystości wręczali marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Po raz trzeci Szczecin
W kategorii Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu po raz trzeci zwyciężyła Gmina Miasto Szczecin. Samorząd kolejny raz wykazał się różnorodnością w zakresie form i narzędzi współpracy na linii samorząd-organizacje pozarządowe. Dzięki współpracy ze stałymi już partnerami wprowadzane są programy umożliwiające udzielanie mikrodotacji dla organizacji i grup mieszkańców. Komisja konkursowa doceniła też prowadzoną pandemii akcję pomocy ,,#Szczecin Pomaga. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała także Gmina Miasto Kołobrzeg. 

Powiat Pyrzycki po raz pierwszy z tytułem
W kategorii Powiaty zwyciężył po raz pierwszy w historii konkursu Powiat Pyrzycki. Doceniono, że samorząd wykazywał szczególną przychylność i wsparcie dla inicjatyw mających na celu integrację społeczną. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zdecydowały się realizować przedsięwzięcia pomimo trudnych warunków przeprowadzono szereg akcji, takich jak: festiwal muzyki letniej, kino plenerowe, czy też spotkania poetyckie skierowane do młodzieży i dzieci. Nie zabrakło wykorzystania lokalnego potencjału w postaci akcji szycia maseczek, które rozdawano podczas lokalnych wydarzeń. W tej kategorii wyróżnienie przyznano także dla Powiatu Drawskiego. 

Gmina Pyrzyce czwarty raz z tytułem
Gmina Pyrzyce zwyciężyła natomiast w kategorii Gminy liczące 15 – 40 tys. mieszkańców. Samorząd od lat konsekwentnie rozwija współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku w partnerstwie współorganizowano Jubileusz 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach oraz przekazano pomieszczenia na siedziby dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Pyrzyce. Podczas pandemii gmina współdziałała z lokalną ochotniczą strażą pożarną na rzecz poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

Debiut Gminy Świeszyno
Gmina Świeszyno od wielu lat, we współpracy z partnerami lokalnymi, rozwija świadomość ekologiczną mieszkańców, co owocuje zaangażowaniem zarówno młodszych, jak i starszych w działania podejmowane w gminie – akcje ekologiczne, warsztaty, zawody wykorzystujące potencjał przyrodniczy miejsca. Podczas pandemii lokalne koła gospodyń wiejskich w myśl zasady ,,wszystkie ręce na pokład” włączyły się do akcji mającej na celu szycie środków ochrony osobistej z materiałów dostarczanych przez gminę. I z tych względów samorząd ten zwyciężył w kategorii Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.
Przyznano też dwa wyróżnienia dla gmin Bierzwnik i Stepnica. 

Nagroda na dalsze działania
Samorządy, które zwyciężyły w konkursie marszałka otrzymały statuetkę wykonana przez dr. hab. Jerzego Lipczyńskiego oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na współpracę z sektorem pozarządowym. Zwycięzca konkursu ma także prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021” we wszystkich materiach promocyjnych. Zwycięzców wybrała komisja konkursowa, która obradowała pod przewodnictwem Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Justyny Jakubowicz-Dziduch.

Przedstawiamy „Samorządowych Liderów Współpracy z NGO 2021”

Źródło: http://www.wzp.pl/