BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY W STEPNICY

W zeszłym tygodniu została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na fragmencie ul. Dworcowej w centrum Stepnicy. Do 22 października br. ten teren stanowi strefę zamieszkania. Na fragmencie ul. Dworcowej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krzywoustego i Kolejową zostały testowo ustawione znaki D-40 „strefa zamieszkania” wprowadzające nowe zasady ruchu.

Teraz na tym obszarze:

  • piesi mają bezwzględne pierwszeństwo i mogą korzystać z całej szerokości jezdni,
  • parkować można tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
  • maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się to 20 km/godz.

Rozpędzanie się samochodów dodatkowo ograniczają donice z zielenią usytuowane przy zjazdach na teren sklepu Dino i parking przy hali sportowej.

Donice pojawiły się ponadto przed furtką szkolną. Ich układ blokuje tarasowanie wejścia na teren placówki przez zaparkowane auta.

Zmiany zostały wprowadzone tymczasowo w ramach projektu realizowanego przez SSOM. Projekt polega na realizacji następującego działania: przygotowaniu Pilotażu działań związanych z wdrażaniem zrównoważonej mobilności. Wybrana na terenie SOM szkoła weźmie udział w procesie projektowania rozwiązań i prototypowania (zasięg oddziaływania promień ok. 500 metrów wokół placówki). Zorganizowane zostaną warsztaty z udziałem grupy docelowej, której członkowie staną się analitykami przestrzeni i zachowań uczestników ruchu. Ich codzienne doświadczenia na drodze dom–szkoła–dom pozwolą na dopasowanie „oferty” rowerowej dla obecnych i potencjalnych użytkowników jednośladów. Elementem kluczowym będzie realizacja uzgodnionych, czasowych rozwiązań w ramach prototypowania (metoda procesowa Design Thinking).

Planowane działania mają charakter wdrożeniowo-partycypacyjny wizji zrównoważonego SOM, budowanego wokół idei obszaru przyjaznego dla mieszkańców. Projekt obejmuje dwa elementy: 1.  polegający na  wypracowaniu standardów dla zarządzających JST oraz 2. wdrożeniowo-partycypacyjny, którego celem jest zmiana nawyków komunikacyjnych na przykładzie gminy SOM, na terenie, której zlokalizowano objętą pilotażem szkołę podstawową, będącą generatorem ruchu. Do projektu została wybrana szkoła podstawowa w Stepnicy. Projekt stanowi pierwszy etap w ramach długofalowego procesu, którego celem jest  wdrożenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców SOM do szkół, węzłów przesiadkowych.