Stargard ma strategię na lata

Mieszkaj, pracuj, odkrywaj! – takie hasło towarzyszyć będzie rozwojowi Stargardu do 2030 r. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli strategię określającą kierunki, cele i priorytety. – W naszym mieście nie tworzymy dokumentów na półkę. To jest strategia, którą realnie będziemy realizować. Dowodem może być poprzednie opracowanie określające cele do roku 2020 – mówi prezydent Rafał Zając.

W przyjętym przez radnych dokumencie nadal zasadniczym kierunkiem pozostaje rozwój gospodarczy. Duży nacisk kładziony jest na zachowywanie równowagi między wszystkimi obszarami funkcjonowania miasta. – Patrzymy na Stargard kompleksowo – w pojęciu gospodarczym, środowiskowym, społecznym i społeczno-kulturalnym. Zrównoważony rozwój oznacza także tworzenie warunków do dobrego funkcjonowania dla każdej grupy mieszkańców niezależnie do ich stylu i poziomu życia, chęci rozwojowych czy deficytów – mówi prezydent Rafał Zając.

W strategii rozwoju STARGARD 2030 zostały określone 3 główne cele:

  1. Przyjazny Stargard – priorytet to przyciąganie nowych mieszkańców i dbałość o jakość życia dotychczasowych. W tym przypadku szczególnie istotna jest polityka mieszkaniowa, a także zwiększenie jakości usług publicznych, poprawa bezpieczeństwa i troska o estetykę oraz funkcjonalność Stargardu.
  2. Gospodarny i konkurencyjny Stargard – to przede wszystkim wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy miasta. W Stargardzie zamierzamy kontynuować przyciąganie kolejnych inwestorów z różnych branż. W naszym mieście są odpowiednie warunki do prowadzenia zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Ważne jest również kształcenie młodych stargardzian, którzy mają szansę tworzyć nowoczesną kadrę.
  3. Zdrowy Stargard – w tym przypadku priorytetem jest ambitne podejście do wyzwań klimatycznych. To zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (ciepło geotermalne), ale także rozwój miejskiej zieleni, tras rowerowych i promocja zdrowego stylu życia.

– Konsekwentnie pracujemy nad tym, aby pobudzać rozwój gospodarczy, zwiększać dostępność do atrakcyjnej pracy, tworzyć jak najwięcej zielonych miejsc, proponować bogatą ofertę kulturalną i sportową, ale także rozrywkową. Myślę, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu w tę wizję mamy szansę spowodować, że Stargard – średniej wielkości miasto – będzie się wyróżniać, a hasło StargardVita! – mieszkaj, pracuj, odkrywaj – zostanie zrealizowane – mówi prezydent Rafał Zając.

Osiągniecie wszystkich celów zawartych w strategii opiera się o aktywne działanie samorządu, ale również o współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami. Cały dokument można pobrać z załącznika poniżej.

okładka
Pdf do pobrania