Przebudowa drogi Dołuje – Stobno coraz bliżej.

Ważna dla mieszkańców powiatu polickiego i Szczecina drogowa inwestycje zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Będzie to możliwe dzięki 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Umowę o dofinansowaniu projektu podpisali dziś marszałek Olgierd Geblewicz, starosta Andrzej Bednarek i wicestarosta policki Joanna Napiwodzka. Wykonanie nowej nawierzchni i wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. 

Przebudowany zostanie 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław, od drogi krajowej nr 10 do skrzyżowania w Stobnie (z wyłączeniem odcinka w Dołujach wyremontowanego przez gminę). To popularna trasa łącząca przygraniczne miejscowości, ważna nie tylko dla gmin Dobra i Kołbaskowo, ale również mieszkańców zachodnich dzielnic Szczecina. Łączy się z DK 10, jest więc alternatywnym dojazdem do przejścia granicznego w Lubieszynie i ulokowanych na tym obszarze firm. 

– Ta droga ma kluczowe znaczenie dla całej aglomeracji szczecińskiej – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz, podpisując dokument o dofinansowaniu projektu z funduszy unijnych w ramach RPO WZ. – Mam świadomość, że realizowanie inwestycji drogowych nie jest dziś łatwe. Jeśli chodzi o wykonawstwo – ceny, mówiąc delikatnie, szaleją. To jest wielkie wyzwanie dla samorządów, by zmieścić się budżecie i terminie. Projekty drogowe nie też łatwe dla mieszkańców, bo trzeba jakoś ten czas remontów przeżyć. Widać to choćby w Szczecinie. 

– Rozwój aglomeracji szczecińskiej, ta metropolitalność powoduje, że drogi powiatowe stają się głównymi nitkami komunikacji, łącznikami – tłumaczył starosta policki Andrzej Bednarek

Wyliczał, że np. w gminie Dobra przez 15 lat liczba mieszkańców wzrosła z 5 do 24 tysięcy. I trudno nadążyć z rozbudową infrastruktury. Ale współpraca między samorządami pozwala realizować wiele ważnych przedsięwzięć. 

– Przebudowa odcinka Dołuje – Stobno to kolejny piękny przykład, jak rzeczywistość drogowa ulega zmianie dzięki wsparciu pana marszałka. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwala nam przystąpić do realizacji tej inwestycji – podkreślił starosta policki.
Projekt pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przecław na odcinku Dołuje-Stobno” obejmuje swoim zakresem przebudowę nawierzchni na odcinku o długości 2,48 km. Powstanie też nowe oznakowanie pionowe i poziome, chodnik oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia gruntów. 

Koszt całkowity: 6 248 485,49 zł, dofinansowanie z RPO WZ to 3 mln złotych. Termin realizacji: 3 stycznia – 31 grudnia 2022 r. 

Po przebudowie trasa będzie przystosowana do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Teraz, z powodu złego stanu nawierzchni, obowiązują tam ograniczenia w ruchu ciężarówek, co utrudnia dostęp do terenów inwestycyjnych i działających w Stobnie przedsiębiorstw.

 Dodatkowo projekt przebudowy drogi Dołuje-Stobno łączy obszar o niedostatecznym skomunikowaniu z siecią TEN-T (droga S-10), a więc wpisuje się w kompleksowe rozwiązania obszarowe i przyczynia się do wypełnienia luki w istniejącym systemie drogowym. Projekt „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przecław na odcinku Dołuje-Stobno” jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Zrównoważony transport, Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Źródło: www.wzp.pl