Granty WZP na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

Starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie przyjechali w środę, 20 października 2021 r. do Szczecina, by zawrzeć umowy z unijnego projektu, dzięki któremu zachodniopomorscy uczniowie zostaną objęci dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Przyznane w tej turze granty pozwolą na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć  dla ponad 5 tys. uczennic i uczniów z Pomorza Zachodniego. Takie wsparcie ma pomóc uporać się z negatywnymi skutkami pandemii.  – Chcemy, żeby młodzież mogła nadrobić stracony czas, ale też dalej rozwijała  swoje pasje i wzmacniała talenty –   mówił podczas podpisania umów  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Z unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” korzystają zachodniopomorskie samorządy, które chcą zorganizować dodatkowe zajęcia dla uczniów. W pierwszym rozstrzygnięciu konkursu granty przyznano 15 samorządom  z regionu. Dotacje zostaną przeznaczone na organizację blisko 20 tys. godzin dodatkowych zajęć – grupowych i indywidualnych. Kolejnych 69 wniosków złożonych przez JST jest rozpatrywana.
– Jako samorządowcy pokazujecie, że los młodego pokolenia jest wam bliski. Pandemia koronawirusa, która spadła na nas tak nieoczekiwanie, najbardziej dotknęła dzieci. Miała wpływ na stan psychiczny dzieci i jakość ich nauki. Chcemy, żeby młodzież mogła nadrobić stracony czas, ale też dalej rozwijała swoje pasje i wzmacniała talenty  – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  – Takie wsparcie jest potrzebne w każdej gminie – podkreślał natomiast wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Podczas podpisania umów marszałek Olgierd Geblewicz podziękował obecnemu za spotkaniu radnemu województwa Wojciechowi Dorżynkieiwczowi za pomysł wdrożenia tego projektu.
– Polska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o próby samobójcze nastolatków. 20% nastolatków ma myśli samobójcze, a 40% ma objawy depresji lub stan obniżonego nastroju. Wszyscy widzimy, że pandemia wpływa negatywnie na stan psychiczny dzieci. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi psycholog lub specjalista będzie w każdej zachodniopomorskiej szkole – mówił Radny Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Dorżynkiewicz.

Samorządy granty mogą przeznaczyć na zabezpieczenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów szkół i placówek edukacyjnych. Dzięki nim w gminach i powiatach  realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  m.in. z polskiego, matematyki, biologii, chemii, z zakresu przedmiotów zawodowych,  a także warsztaty z: psychoedukacji, antydepresyjne, wzmacniające samoocenę i motywację do nauki czy budowania pozytywnych relacji. Zaplanowano także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijające uzdolnienia. W sumie skorzysta  z nich 5 395 uczniów.

W tym rozstrzygnięciu  dotacje pozyskały:  Starostwo Powiatowe Goleniów (wsparcie dla 440 uczniów), Gmina Golczewo (wsparcie dla 207 uczniów), Gmina Drawno (wsparcie dla 200 uczniów), Gmina Choszczno (wsparcie 207 uczniów), Gmina Kobylanka (wsparcie dla 87 uczniów), Miasto Białogard (wsparcie dla 592 uczniów), Powiat Łobeski (wsparcie dla 300 uczniów), Powiat Kamieński (wsparcie dla 324 uczniów), Gmina Szczecinek (wsparcie dla 253 uczniów) , Gmina Wierzchowo (wsparcie dla 293 uczniów), Gmina Malechowo (wsparcie 365 uczniów), Gmina Stepnica (377 uczniów), Gmina Miasto Świnoujście (wsparcie dla 735 uczniów) oraz Gmina Suchań.


Łączna wartość przyznanego w tej turze dofinansowania wyniosła  blisko 1,2mln zł.  Wnioski pozostałych samorządów opiewają na kwotę blisko 10 mln zł. W najbliższym czasie planowane jest  także ogłoszenie III naboru wniosków  dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego. Więcej informacji o projekcie „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na www.wws.wzp.pl

Projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” to nie pierwsza inicjatywa Zarządu Województwa, która była kierowana do JST, prowadzących placówki oświatowe. W ubiegłym roku  do JST  trafiło blisko 25 mln zł na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony osobistej.
Obecnie realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Za  koordynację tego projektu odpowiada Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: www.wzp.pl